Dzieci prezentują Wielką Księgę Nauki Rzecznikowi Praw Dziecka

3 grudnia 2012 r., tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka w Roku Janusza Korczaka, delegacja 25 dzieci z różnych miejsc w Polsce, przyjedzie do Warszawy, aby zaprezentować rezultaty swojej pracy na temat: „Aby dobrze się uczyć potrzebujemy…”. Spotkanie jest zwieńczeniem kampanii organizowanej przez Ruch Tapori w Polsce.

Ruch Tapori zaproponował nauczycielom, wychowawcom oraz opiekunom zebranie opinii dzieci na temat tego, czego potrzebują, aby dobrze się uczyć oraz rozwijać swoje pasje. Dzieci wyrażały swoje zdanie na wiele sposobów, posługując się różnymi technikami plastycznymi.

Kampania zbiegła się z czasem upowszechniania myśli Janusza Korczaka. Była inspirowana działaniami Starego Doktora – uczeniem się od dzieci, udzielaniem im głosu, dawaniem możliwości zdobywania doświadczeń w dziedzinach, które są dla nich ważne oraz zachęcaniem dorosłych do partnerskiej relacji z dziećmi.

Tapori  jest międzynarodowym ruchem przyjaźni, który łączy dzieci pochodzące z różnych środowisk. Istnieje w Europie, Azji, Afryce oraz obu Amerykach.

Kampania „Aby dobrze się uczyć potrzebujemy…” była dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Żyjmy z Pasją”.

Polecane:

Komunikat prasowy 

List Tapori po spotkaniu u Recznika Praw Dziecka

Nasza delegacja u Rzecznika Praw Dziecka

 

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *