Europejski Tydzień Młodzieży – Pokolenie 2010 zaprasza do Kielc!

W nadchodzących dniach 17 – 22 maja 2011, będziemy obchodzić Europejski Tydzień Młodzieży (ETM).

Z ramienia Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Ruch ATD organizuje spotkanie 40 młodych ludzi pt. „Razem przeciw wykluczeniu. Pokolenie 2010 – ciąg dalszy” w Kielcach (17.05-22.05.2011).

Projekt kierowany jest do osób w wieku 17-30 lat. Udział w spotkaniu pozwoli młodzieży poznać w praktyce mechanizmy partycypacji obywatelskiej, dowiedzieć się więcej o kierunkach polityki młodzieżowej, polityce lokalnej a także o możliwościach oferowanych przez wolontariat. Wydarzenie koncentruje się również wokół zagadnień integracji i solidarności społecznej i stworzy okazję do ciekawych spotkań i rozmów ponad różnicami.

W ramach spotkania:

Piątek, 20 maja:

ATD Polska zaprasza media na debatę główną, która odbędzie się 20 maja 2011 od 9:00 do 14:00 w Kielcach (Okrąglak Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Tematem jest: Wolontariat przeciw wykluczeniu. Będziemy wspólnie z młodzieżą, decydentami oraz ekspertami zastanawiać się nad tym, jak zwiększyć szanse młodzieży z mniejszymi szansami na rozwój i zatrudnienie poprzez inicjatywy promujące solidarność i współdziałanie ludzi z różnych środowisk. Będziemy poszerzać debatę o rekomendacje podjęte w ramach przesłania Pokolenia 2010. Wyniki debaty zostaną włączone do rekomendacji wypracowywanych w ramach ETM na szczeblu krajowym oraz europejskim i będą podstawą kompleksowego raportu zawierającego rekomendacje młodzieży dotyczące przyszłej polityki młodzieżowej w Polsce i w Europie.

Sobota, 21 maja

Festiwal uliczny i happening na ul. Sienkiewicza i placu Artystów (od 10:00 do 15:00)

Niedziela, 22 maja

Udział w festiwalu zamykającym Świętokrzyskie Dni Profilaktyki (od 12:00 do 14:30) .

Spotkanie jest kontynuacją zapoczątkowanej przez ATD Polska w ubiegłym roku inicjatywy angażującej we wspólne działania młodzież z różnych środowisk.

ETM jest wydarzeniem organizowanym przez Komisję Europejską w celu oddania młodym ludziom głosu w sprawach dla nich ważnych i bezpośrednio ich dotykających. Tegoroczna tematyka skupia się wokół sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, wyrównywania szans rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami, wolontariatu oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społeczności.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Bożentynę Pałkę-Korubę oraz Prezydenta m. Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego.

Projekt Razem przeciwko wykluczeniu. Pokolenie 2010 ciąg dalszy jest związany z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Kontakt:

monika.kalinowska@atd-fourthworld.org

maria.jarmuszczak@atd-fourthworld.org

Wszystkie informacje na temat Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz debacie krajowej znajdziecie na: www.konferencje.frse.org.pl/etm

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *