www.hausneudorf.de

Jest to stowarzyszenie założone przez krąg przyjaciół zarówno z Europy Zachodniej jak i wschodniej. Pomysł jest wspólnym projektem, przy realizacji którego każdy ma prawo współdziałania.

Wypełniony atmosferą ciepłego domu, gdzie każdy może znaleźć miejsce nie tylko do pracy, ale także odpoczynku. Poprzez spotkania młodzieży, rodzin, organizacji, prawie zawsze jest pełen ludzi, którzy razem chcą przełamywać stereotypy i pozbywać się uprzedzeń. Zyskują przy tym niezliczone ilości niezapomnianych wspomnień. Wiadomości teoretyczne, jakie zdobywane są tu podczas seminariów i szkoleń, można wykorzystać w rzeczywistym kontakcie z ludźmi

Haus Neudorf jest całkowicie otwarty na współpracę z partnerami i młodymi wolontariuszami, którzy mogą w różny sposób pomóc w realizacji projektów mających na celu budowanie Nowej Europy bez barier.

Każdy człowiek przez uczestnictwo we własnej kulturze, staje się jej częścią, zdobywając indywidualne doświadczenia. Tu jest miejsce, gdzie poprzez wspólne działanie można wymienić się informacjami i poglądami. Poznając przedstawicieli wielu kultur, udaje się zdobyć wiedzę, jakiej nie przekaże nikt inny.

Jako jedna z jednostek Ruchu ATD Czwarty Świat walczy z biedą. Tu powstają idee nawet niewielkich działań, które mogą mieć dalekosiężne skutki. Współpracuje m. in. z ATD w Warszawie, w Kielcach a także ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w Toruniu.

Pracownicy

Stali pracownicy domu tworzą klimat przyjaznego miejsca. Stanowią uosobienie wszystkich pozytywnych cech osobowościowych, zawsze pomocni i gotowi do współpracy, chętnie angażują w każde przedsięwzięcie, a do tego posiadający niespożyte zasoby energii, którą zarażają wszystkich wokół. Jednocześnie ze spokojem podchodzą do zadań trudnych i wymagających przemyśleń.

Marta Maguza, praktykantka

EVS (European Voluntary Sernice) Jeśli masz od 18 do 30 lat, możesz spędzić u nas od 6 do 12 miesięcy pracując jako wolontariusz, dając coś od siebie na rzecz lokalnej społeczności i uczestnicząc w pracy organizacji.

Możesz też odbyć krótkoterminową praktykę od jednego do trzech miesięcy, wspieraną przez Polsko-Niemiecka Współpracę Młodzieży

„Każdy człowiek ma prawo do pomagania innym” o. Józef Wrzesiński

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *