III Krajowe Spotkanie Przyjaciół ATD Polska w Sielpi 12-14 września 2014

W dniach 12-14 września 2014 odbyło się III spotkanie przyjaciół ATD Czwarty Świat w Polsce. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku wyjechaliśmy do zaprzyjaźnionego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi, aby zostawić na chwilę trudności, z którymi zmagamy się na co dzień i spotkać osoby, które tak jak my angażują się w działania mające na celu walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Niektóre osoby nie widziały się przez cały rok, więc była to też okazja na odświeżenie kontaktów i wymianę informacji. Jest to również czas, kiedy osoby związane z ATD mogą poczuć, że ATD jest ruchem ludzi, którzy mieszkają w różnych częściach Polski, świata, a którzy tak samo jak oni walczą o prawa najuboższych, że nie są osamotnieni w tych zmaganiach.

sielpia11

Tegorocznym tematem spotkania było hasło wybrane przez Komitet 17 października: „Nie zostawiajmy nikogo na uboczu. Myślmy, decydujmy i działajmy wspólnie.” W małych grupach dyskusyjnych zgłębialiśmy temat i próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania, co to znaczy pozostawać na uboczu oraz jakie są tego przyczyny. Nasze historie, którymi dzieliliśmy się miały ludzkie twarze: twarz Waldka, od którego odwróciła się rodzina, który nie został zaakceptowany przez grono bezdomnych i popełnił samobójstwo w samotności; twarz pana Rafała, który od roku mieszka na działkach w Warszawie w namiocie skonstruowanym ze starych koców. Zastanawialiśmy się wspólnie nad działaniami, jakie każdy z nas podejmuje, aby nie wykluczać innych oraz jak możemy realizować idee hasła „Myślmy, decydujmy i działajmy wspólnie” w praktyce. Podkreślaliśmy znaczenie zaangażowania w proces tworzenia projektów osób, które zwykle są jedynie usługobiorcami. Mówiliśmy o sile, jaką daje nam grupa, o wzajemnym zrozumieniu oraz o różnicach, które nas wzbogacają.

sielpia2

Uczestniczyliśmy w różnych warsztatach kreatywnych, które były okazją do lepszego poznania, wyrażenia siebie w inny sposób. Na warsztacie pisania odkrywaliśmy znaczenie swoich imion, a także uczyliśmy się robić biżuterię z recyklingu, a na koniec stworzyliśmy wspólny kolaż – logo ATD.

Spotkanie w gronie przyjaciół ATD było okazją do refleksji na temat zaangażowania każdego z nas w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jak możemy wspierać siebie nawzajem, aby nikogo nie pozostawiać na uboczu.

sielpia3

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *