Możesz dołączyć do grup wolontariuszy Ruchu ATD Czwarty Świat. Każda pomoc jest mile widziana, zarówno akcje regularne (kampania Tapori, warsztaty, zebrania) jak i akcje jednorazowe (Międzynarodowy dzień walki z nędzą…)

Skontaktuj się z grupą lokalną w Kielcach lub w Warszawie. Systematycznie organizują oni zebrania podczas których przyjmowani są nowi uczestnicy ruchu. Nie wahaj się nawiązać z nimi kontaktu nawet jeśli mieszkasz gdzie indziej. Być może przyjaciele ATD Czwarty Świat są także niedaleko Ciebie (jak na przykład w Bydgoszczy, w Krakowie, w Katowicach…)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *