Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – 17 października 2015

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. W tym roku hasło przewodnie wybrane przez Komitet ds. 17 października razem z osobami żyjącymi w ubóstwie i przedstawicielami organizacji obywatelskich brzmi:

Budując zrównoważoną przyszłość:

wspólnie wyeliminujmy ubóstwo i dyskryminację”.

Budowanie zrównoważonej przyszłości wymaga od nas zwiększenia wysiłków zmierzających do wyeliminowania skrajnego ubóstwa i dyskryminacji, a także zapewnienia skutecznej ochrony praw człowieka. Uczestnictwo osób żyjących w ubóstwie w procesie podejmowania decyzji, szczególnie dotyczących bezpośrednio ich życia, powinno stać się nie tylko dobrą praktyką, ale obowiązkowym punktem w programie budowania zrównoważonej przyszłości.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem nabiera dodatkowego znaczenia ze względu na niedawno odbywający się szczyt ONZ, na którym przyjęto 17 celów zrównoważonego rozwoju. W ramach nowej agendy zrównoważonego rozwoju wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do wyeliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie. “Jest to Agenda na rzecz wspólnego dobrobytu, pokoju i współpracy. Podkreśla pilną potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym, u jej podstaw leżą równość płci i poszanowanie praw wszystkich ludzi. Przede wszystkim stanowi ona zobowiązanie do nie pozostawienia nikogo w tyle.” – powiedział Ban Ki-moon. Słowa sekretarza generalnego ONZ, a także tegoroczne hasło 17 X podkreślają, że do budowania zrównoważonej przyszłości potrzebny jest wkład każdej osoby, nikt nie może zostać pominięty.

Osoby doświadczające ubóstwa i dyskryminacji są pierwszymi ofiarami postępu nowoczesnych społeczeństw, które nie uwzględniają często potrzeb ludzi, a kierują się interesem grup uprzywilejowanych. Nasz świat wymaga zmiany społecznej, która respektuje i chroni prawa człowieka, wielokulturowość, dba o środowisko oraz zmniejsza nierówności społeczne i ekonomiczne. Zrównoważona przyszłość nie może istnieć razem z ubóstwem, dyskryminacją i pogwałcaniem praw człowieka. Zrównoważona przyszłość nie pozostawia nikogo w tyle.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji: Działaj tam, gdzie jesteś i podzielenia się tym, co robimy w geście solidarności z najbiedniejszymi.

plakat 17 X (2015)

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *