Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 17 X 2013

W 1992 dzień 17 października ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Ten dzień w wielu krajach jest okazją do zgromadzeń, do manifestowania, do wydarzeń wyrażających sprzeciw wobec biedy i wykluczenia.

Ruch ATD Czwarty Świat

serdecznie zaprasza na:

***debatę: „Partycypacja osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz strategie i programy przeciwdziałania ubóstwu – wyzwania 2014-2020” (zob. program)

17 X 2013, godz. 10:30 – 13:30

Al. Jerozolimskie 123A, Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millennium Plaza, 15 piętro), Warszawa

***projekcję filmu: „Joseph l’insoumis”

17 października 2013,

godz. 18:00 – 21:00

ul. Grenadierów 34 u1 (biuro ATD), Warszawa

zaproszenie_17XI2012_WERSja_na_strone

* Film przedstawia życie ojca Józefa Wrzesińskiego w slumsach, w Noisy-le-Grand w latach 1957-1965. To tu razem z zamieszkałymi rodzinami stworzył Ruch ATD. Od 1998 Ruch ATD prowadzi także projekty w Polsce.

***na uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem, które odbędą się w Kielcach 17 października 2013. W programie spotkanie przy Płycie Praw Człowieka, modlitwa przy Krzyżu Bezdomnych oraz konferencja naukowa. Szczegółowy program z załączniku.

W tym dniu szczególnie chcemy przypomnieć o znaczeniu wspólnej walki o jednakowe prawa dla wszystkich:

“Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.”

17 października 1987 r. 100 000 osób zebrało się w Paryżu na Placu Wolności i Praw Człowieka, tam gdzie w 1948 r. została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Byli to ludzie z rozmaitych krajów, z różnych środowisk, wszelkich wyznań. Przybyli po to, by potwierdzić swój sprzeciw wobec wielkiego ubóstwa, a także konieczność działania dla jego eliminacji. Spośród tych osób niektóre żyły w wielkim ubóstwie codziennie je znosząc, inne reprezentowały instytucje publiczne – międzynarodowe, narodowe bądź regionalne, jeszcze inne były wolontariuszami i aktywistami zaangażowanymi w rozmaitych lokalnych stowarzyszeniach społeczeństwa obywatelskiego. Tak liczne zgromadzenie było odpowiedzią na apel założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Ojca Józefa Wrzesińskiego. Jego ideą było ustanowienie dnia dla przypomnienia, że skrajne ubóstwo jest pogwałceniem praw człowieka, i że zbyt często pozostaje poza polem widzenia społeczeństwa. 17 października 1987 jest datą odsłonięcia Płyty, poświęconej ofiarom biedy. Wyryty na niej tekst głosi, iż “Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.”. Od 1988, co roku 17 października jest obchodzony jako Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W coraz liczniejszych krajach świata jest okazją do zgromadzeń, do manifestowania, do wydarzeń wyrażających sprzeciw wobec biedy i wykluczenia. W 1992 dzień 17 października ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Ta oficjalna nazwa jest używana razem z oryginalną nazwą : Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy.

Liczne informacje o dniu i jego historii są dostępne po angielsku na stronie: www.overcomingpoverty.org

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *