Nasze Głosy w Strasbourgu, 14-16 czerwca 2017

W dniach 14-16 czerwca 2017 r. ostateczne wyniki projektu „Nasze Głosy” zostały zaprezentowane przez przedstawicieli poszczególnych państw w Strasburgu – siedzibie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy. Projekt trwał od początku 2016 r. do czerwca 2017 r, a o wcześniejszych spotkaniach i wydarzeniach w ramach Projektu można przeczytać na w poprzednich artykułach (w kolumnie obok jest lista artykułów).

W Strasbourgu Polskę reprezentowały 3 osoby, po 1 osobie z każdej grupy wiedzy: Krystyna z Kielc – przedstawicielka osób ubiegających się o pomoc społeczną, Barbara – pracownik socjalny jednego z warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Tomasz – przedstawiciel naukowców.

W czasie pobytu w Strasburgu, polska delegacja gościła w domu rodziców Perre’a Kleina, odpowiedzialnego za realizację projektu w Irlandii i współkoordynatora całości. Rodzice Pierre’a mieszkają w urokliwym domku na przedmieściach Strasburga, gdzie goście doświadczyli ich wielkiej gościnności i serdeczności.

Następnego dnia, rano, polska grupa spotkała się z pozostałymi delegacjami projektu z innych krajów – Irlandii i Hiszpanii. Następnie, udali się wszyscy razem do siedziby Parlamentu Europejskiego. Tam próbowali zainteresować celem pobytu przechodzące osoby, którym pokazywali plakat „Przedmioty ubóstwa” (ukazujący np. stare buty, mydło, klucz czy kawałek chleba) oraz płótno z napisem „Stop Poverty” („Zatrzymać Ubóstwo”). Urzędnicy woleli chyba jednak w tym momencie myśleć już o wakacjach…

O godz. 11.00 delegaci udali się do sali podkomisji „Prawa człowieka i ubóstwo”, gdzie przywitały ich prowadzące spotkanie europarlamentarzystki: Silvia Costa (włoska polityk i dziennikarka, członkini Komisji Kultury i Edukacji) – członek „Intergrupy” od ubóstwa oraz Vice Prezydent Parlamentu Europejskiego – Mairead McGuinness (irlandzka polityk i dziennikarka, pierwsza vice przewodnicząca PE). Uczestnicy projektu przedstawili końcowe wnioski wypracowane w poszczególnych krajach. Najpierw podsumował Projekt Pierre, a następnie głos zabrały delegacje z Hiszpanii i Irlandii, na koniec polska grupa. Zajęło to ok. godziny. Wszystkie wypowiedzi były przedstawiane w językach ojczystych i następnie tłumaczone.

OVEPCOEjune2017 (210)c

Irlandia zaprezentowała film, który wyjaśniał sens Projektu „Our Voices” i mówił o potrzebie spojrzenia na Europę jako miejsce przyjazne dla wszystkich obywateli, w tym tych najuboższych, a także otwierający dyskusję nt. wartości i potrzeb socjalnych, zwiększenia uczestnictwa w debatach nt. swoich praw i godności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych. Przedstawiciele Irlandii poruszyli też problem dostępu do usług medycznych m. in. przez osoby ubogie i wykluczone społecznie.

Hiszpania – skupiła się na długotrwałym bezrobociu oraz bezpieczeństwu pracy.

W czasie wystąpienia polskiej grupy były wyświetlane slajdy prezentujące hasłowo wyniki pracy polskiej grupy. W tym czasie, przedstawiciele polskiej grupy mówili projekcie. Tomek opisał w skrócie metodę, którą posłużono się podczas prac nad projektem „Nasze głosy”, – „krzyżowanie wiedzy”. Krystyna przedstawiła problem doświadczania ubóstwa od strony osób zmagających się z nim na co dzień; mówiła o potrzebie wsłuchiwania się w głos osób, które są niejako ekspertami w tej dziedzinie, gdyż wiedzą czego im najbardziej potrzeba, a także jak ubóstwo ubezwłasnowolniając odbiera podmiotowość. Barbara przedstawiła problemy, z jakimi zmaga się na co dzień pracownik socjalny, który musi godzić gotowość pomagania ludziom z koniecznością zachowywania procedur, zmagając się z biurokracją, nadmiarem obowiązków i obciążeniami. Zaznaczyła, że metoda „krzyżowania wiedzy”, była dla niej nowatorskim ujęciem tematu, a zarazem bardzo cennym z punktu widzenia zawodowego i osobistego oraz że warto dalej z tej metody korzystać.

Kolejnym punktem była wizyta w Pałacu Europejskim, gdzie obecnie mieści się Rada Europy. Przed gmachem RE delegaci spotkali się z jej urzędnikami – komisarzem Regis Brillat, Nino Chitashvili i Eleną Malagoni oraz z dziennikarką z Birmy, która po zakończeniu części oficjalnej, gościła grupę wieczorem u siebie na kolacji.

Następnie, Wspólnie z nimi i całą ponad 20-osobową międzynarodową grupą, vis a vis Pałacu Europejskiego, zgromadzono się przy tak ważnej dla ATD – Płycie Praw Człowieka i Walki z Ubóstwem, gdzie rozłożono wielkie płótno z uwidocznionymi zdjęciami „Przedmiotów ubóstwa”. Tam też został odczytany przez kilka osób (w tym przez Tomasza) apel „Stop Poverty”.

OVEPCOEjune2017 (73)c

Następnie delegacja udała się na sesję w Radzie Europy. Na początku Pierre przedstawił pokrótce wyniki naszych prac, a następnie każdy z uczestników mógł zabrać głos oraz zadawać pytania. Spotkanie było jednak przede wszystkim poświęcone współpracy Departamentu z przedstawicielami krajów europejskich i trudnościami dot. wprowadzania w życie wszystkich postulatów Europejskiej Karty Społecznej i Europejskiego Filaru Praw Społecznych. Regis Brillat jest odpowiedzialny za podejmowanie współpracy z ministrami spraw zagranicznych poszczególnych krajów.

Po zakończeniu części oficjalnej, był czas na wspólne zwiedzanie Strasburga. W mieście tym znajduje się kilka uczelni, na jednej z nich studiował Goethe. Barbara podsumowuje: „Tramwajem mijaliśmy Muzeum Sztuki Współczesnej, Galerię Lafayette i inne miejsca, które każdy z Was, kto teraz czyta ten raport, jeśli mu tylko starczy fantazji i marzeń, a nie był tu jeszcze, musi koniecznie zobaczyć w tym niezwykłym, tajemniczym i wyjątkowym Mieście…”

OVEPCOEjune2017 (124)cAutorka: Barbara Laudy

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.