RPS-Okladka-small

Koncepcja Rzecznika Praw Społecznych

Idea Rzecznika Praw Społecznych została wypracowana podczas spotkań Naszych Głosów, projektu zrealizowanego przez ATD Czwarty Świat. Jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez osoby, które zaznały ubóstwa i miały doświadczenie korzystania z pomocy społecznej, pracowników socjalnych znających ten system od środka, wolontariuszy służb społecznych i naukowców zajmujących się tematem od strony akad ...

RPS-Okladka-small

Rzecznik Praw Społecznych, raport z badań ankietowych

Wstęp Niniejszy raport przedstawia wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w latach 2018–2019 w ramach projektu Nasze Głosy zrealizowanego przez stowarzyszenie ATD Czwarty Świat. Głównym celem projektu jest wprowadzenie w Polsce instytucji rzecznika w obszarze pomocy społecznej (ostatecznie wybrano nazwę Rzecznik Praw Społecznych). Rzecznik miałby stać na straży przestrzegania praw o ...

RPS-Okladka-small

Działanie Nasze Głosy – dialog i partycypacja sposobem na poprawę polityki społecznej

Nasze Głosy to partycypacyjne działanie ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, które trwało od 2016 do 2020 r. W tym czasie połączyło 50 osób z Polski z bardzo różnych środowisk działających na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Naukowcy, praktycy działający w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania ubóstwu oraz osoby, które na co dzień zmagają się z licznymi problemami spowodowan ...

Wiedza każdego się liczy – o metodzie krzyżowania wiedzy

Krzyżowanie wiedzy jest metodologią stworzoną przez ruch ATD Czwarty Świat angażującą osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia jako równorzędnych partnerów obok praktyków zajmujących się pomocą i naukowców. Ich wiedza jest niezbędna w procesie tworzenia rozwiązań i formułowania programów do zwalczania ubóstwa, na co zwrócił uwagę Józef Wrzesiński, założyciel ATD. Krzyżowanie wiedzy wykracza ...

Film Nasze Głosy

Podsumowanie projektu "Nasze Głosy", który trwał od 2016 do 2020 roku. Film opowiada o wspólnym procesie pracy osób doświadczających ubóstwa, praktyków i naukowców nad rekomendacjami dotyczącymi poprawy funkcjonowania systemu pomocy społecznej i powołania Rzecznika Praw Społecznych. https://www.youtube.com/watch?v=IfsxjOwBydw Projekt „Nasze Głosy” jest finansowany przez Narodowy Instytut ...

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2020

Program obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem - 17 październikaRazem na rzecz sprawiedliwości społeczneji środowiskowej dla wszystkich. 16 października 2020 (piątek) godz. 13:00 - 16:00 Dyskusja z grupą osób doświadczających ubóstwa PEP (people experiencing poverty) na temat hasła przewodniego 17 października. Spotkania PEP organizuje Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EA ...

Festiwal Marzeń – Letnie Seminarium Na Rzecz Równych Szans 2020

W sierpniu, podobnie jak rok temu, zorganizowaliśmy Festiwal Marzeń – Letnie Seminarium Na Rzecz Równych Szans w Dworku pod Lipą w Nowych Kotlicach. W tym roku z powodu epidemii zdecydowaliśmy się na dwa mniejsze spotkania w dniach 14-16 sierpnia oraz 28-30 sierpnia. Podczas festiwalu odbyły się m.in. warsztaty dyskusyjne oraz artystyczne, nie zabrakło także atrakcji dla dzieci. W obu wyjazdac ...

spotkanie Naszych Głosów

Dialog obywatelski i krzyżowanie wiedzy – jak działamy w ramach projektu Nasze Głosy?

Nasze Głosy to projekt partycypacyjny, którego celem jest zmiana polityki społecznej. Działanie jest innowacyjne dzięki zastosowaniu metody krzyżowania wiedzy, która polega na łączeniu trzech rodzajów wiedzy: wiedzy wynikającej z doświadczenia osób żyjących w ubóstwie, wiedzy praktyków pracujących w systemie pomocy społecznej i wiedzy akademików. Celem spotkań jest powołanie Rzecznika Praw Społec ...