ATD odczytuje się jako: „Agir Tous pour la Dignité” lub „All Together for Dignity”, czyli „rAzem posTawmy na goDność”.

Czwarty Świat to określenie związane z mało znanym epizodem z czasów rewolucji francuskiej, kiedy to arystokrata Dufourny de Villiers dał biednym głos w swojej publikacji „Kroniki czwartego stanu”. Określenie Czwarty Świat symbolizuje dążenie całego społeczeństwa, a zwłaszcza osób żyjących w ubóstwie do realizowania pełni swoich praw obywatelskich.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *