„Partycypacja to gotowość na zmianę samych siebie”: Spotkanie projektu „Nasze Głosy” we Francji, 2 -6 marca 2017r.

W dniach 2 – 6 marca 2017r. we francuskich miejscowościach Méry-sur-Oise i Pierrelaye (30 km od Paryża) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „OUR VOICES”, współfinansowany przez Komisję Europejską. Projekt dotyczył zapewnienia pełnego udziału osób ubogich i wykluczonych w życiu publicznym.

W 2016 i 2017 roku równolegle w trzech krajach: Irlandii, Hiszpanii i Polsce członkowie i sympatycy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat (osoby wykluczone, osoby pomagające – wolontariusze, pracownicy socjalni oraz naukowcy) odbyli szereg spotkań, które miały na celu zabranie głosu w imieniu tych grup i skierowanie wniosków do Rady Europy. W Projekcie uczestniczyło również Stowarzyszenie Andecha, wspomagające koordynację działań.

KODAK Digital Still Camera

Każdy z krajów pracował inną metodą i zajmował się inną dziedziną polityki społecznej.

Grupa z Irlandii zainteresowała się świadczeniami z zakresu ochrony zdrowia kierowanymi m.in. do osób uzależnionych (np. od alkoholu, narkotyków), opuszczających zakłady karne. Uwzględniając doświadczenia osób wychodzących z nałogu, grupa z Irlandii zwróciła uwagę na takie problemy, jak:

brak poczucia wysłuchanym przez pracowników służb medycznych, dyskryminację ze względu na swoje doświadczenia życiowe, brak poczucia bycia wysłuchanym przez pracowników służb medycznych, brak możliwości kształcenia młodych w zakresie uzależnień przez osoby, które doświadczyły tego problemu ze względu na obowiązujące przepisy, brak alternatywnej i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Określili również rozwiązania i próby polepszenia sytuacji:

1.ciągłość opieki medycznej przez tego samego lekarza, co pozwoli zbudować relację opartą na zaufaniu;

2.powołanie obrońców (adwokatów) osób dyskryminowanych;

3.wspieranie powstawania w lokalnych środowiskach miejsc spotkań dla młodzieży.

Grupa z Hiszpanii, w skład której wchodziły osoby bezrobotne, pracowała nad kwestiami dotyczącymi niepewności i pogarszających się warunków na rynku pracy. Wspólnie zwrócono uwagę na takie aspekty jak : brak zainteresowania pracodawców godziwymi warunkami pracy, niższe wynagrodzenia w porównaniu z latami ubiegłymi, zbyt mała liczba szkoleń dla bezrobotnych oraz kierowanie na nie osoby bez rozpoznania ich zainteresowań oraz predyspozycji do wykonywania konkretnego zawodu.

Określone przez nich rozwiązania sprowadzały się do:

1.podwyższenia płacy minimalnej (hiszpański oddział ATD wniósł skargę do Rady Europy w sprawie nierównego minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych regionach);

2.możliwości wyboru szkoleń przez osoby zainteresowane;

3.współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ( łącznie z pracodawcami) w zakresie odbywania dłuższych staży zawodowych przez bezrobotnych oraz stosowanie ulg dla firm przyjmujących na takie staże.

Grupa z Polski, w oparciu o wcześniejsze prace na spotkaniach, postawiła sobie pytanie:

„Co ułatwia, a co utrudnia podmiotowy dialog pomiędzy stronami (pomagaczami i potrzebującymi), prowadzący do korzystnego i wspólnie wypracowanego rozwiązania problemów zgodnie z prawami człowieka?”

Metodą krzyżowania wiedzy klientów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wolontariuszy i pracowników naukowych wypracowano następujące postulaty:

  1. opublikowanie napisanej zrozumiałym językiem broszury informacyjnej o procedurach jakimi kieruje się pracownik socjalny (rodzinny wywiad środowiskowy, diagnoza, ocena) i prawach przysługujących klientom pomocy społecznej;
  2. powołanie Rzecznika Klienta w ośrodkach pomocy społecznej
  3. możliwość występowania o zmianę pracownika socjalnego w sytuacji konfliktu między nim, a osobą, starającą się o pomoc
  4. w miarę posiadanych możliwości umieszczanie w widocznych miejscach w Ośrodkach Pomocy Społecznej tablic z informacjami zawartymi w broszurach (pkt 1).

2

W naszych pracach bardzo ważnym głosem był głos zaproszonych gości:

Anna Rurka – Przewodnicząca Konferencji Organizacji Międzynarodowych w radzie Europy;

François Vandamme – Członek Europejskiej Komisji Praw Socjalnych przy Radzie Europy

Cecilia Forrestal – pracuje w organizacji CAN w Irlandii, zajmującej się budowaniem bardziej równego społeczeństwa poprzez rozwój społeczności lokalnych. Jest zaangażowana w sprawę FIDH (Międzynarodowej Federacji Praw człowieka) przeciw Irlandii w kwestii nieprzestrzegania Karty Społecznej.

Hugh Frazer – Koordynator ESPN (Europejska Sieć Polityki Społecznej)

Ich wskazówki dotyczące procedury składania i rozpatrywania skarg do Rady Europyokazały się bardzo pomocne dla wielu uczestników naszego spotkania.

Nasz wspólny głos w sprawie poprawy sytuacji osób wykluczonych w Europie zostanie przedstawiony w czerwcu tego roku na forum Rady Europy.

Spotkanie w Méry-sur-Oise i Pierrelaye było wypełnione nie tylko pracą merytoryczną. Znalazł się czas na wspólny wypoczynek, jak również na zwiedzanie miejsca, od którego wszystko się zaczęło dzięki Ojcu Józefowi Wrzesińskiemu. Natomiast po całodziennych spotkaniach merytorycznych, był również czas na wspólne gotowanie. Każdy wieczór upływał w rytmie muzyki. Ostatniego dnia, wszyscy uczestnicy wyjazdu wybrali się na wycieczkę do Paryża.

3

Autor: Lidia Dąbrowicz-Wąsowska (po modyfikacjach Jana Świątka)

Zachęcamy również do zobaczenia filmu z pobytu we Francji:

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Print
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.