Pełnia praw dla wszystkich ludzi

Ostatecznym celem praw człowieka jest ochrona ludzkiej godności.

Realizacja tychże praw pozwala ludzkości żyć w wolności, sprawiedliwości i pokoju.

Tylko całościowe spojrzenie na prawa człowieka jest gwarantem  godności. To dlatego trzeba bronić wszystkich praw jednocześnie. Chodzi nie tylko o prawa obywatelskie i polityczne, ale także prawa ekonomiczne i społeczne.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku mówi zresztą o niepodzielości praw.

Tego właśnie uczą nas osoby najbiedniejsze. Jeżeli zamiast stać na straży godności praw, dajemy osobom najuboższym swobodę zorganizowania sobie życia, ale nie zapewniamy dostępu do edukacji, pracy, kultury i duchowości, to popełniamy podwójny błąd.

Z jednej strony upokarzamy osoby najuboższe, gdyż wolność ta ma charakter jedynie teoretyczny, nie mają one żadnej możliwości jej realizować ani doświadczyć. Brak bezpieczeństwa jest dla nich przeszkodą w osiągnięciu spokoju ducha, w przejęciu kontroli nad swoim życiem. Nie mogą korzystać ze swojej wolności, trudno jest im wręcz o niej myśleć.

Z drugiej strony, uzależniamy osoby doświadczające ubóstwa od arbitralnych decyzji instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pomocowych. Stanowi to przeciwieństwo wolności.

Nie chodzi tutaj o przeoczenie. To o wiele poważniejszy problem, jako że pogłębiamy w ten sposób nierówności oraz niesprawiedliwość, które stanowią zaprzeczenie pokoju, zaprzeczenie tych zasad, których bronimy. Przyznanie wolności bez pozostałych praw nie oznacza kroku  w stronę godności. Wręcz przeciwnie, jest to krok w tył.

Rodziny najuboższe nigdy nie skarżą się na to, że nie dostają tego, co inni. Skarżą się na to, że nie uważa się ich za godnych tych praw, które z reguły przyznaje się ludziom.

Za rzucane im ochłapy praw najubożsi płacą upokorzeniem i uzależnieniem od innych. To dlatego Ruch ATD Czwarty Świat walczy o godność człowieka, o to, żeby nie pomijać żadnego z praw, aby zostały one przyznane wszystkim ludziom, a w szczególności tym najbiedniejszym.

Józef Wrzesiński

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.