17X-2020-Poster(PL)-internet-page-001

Hasło przewodnie 17 X – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

W 2020 r. rośnie zbiorowa świadomość: dzielimy Ziemię i wszyscy musimy odpowiedzieć na pytanie o wpływ naszych działań na środowisko. Jesteśmy również odpowiedzialni za to, aby każda osoba mogła żyć w godności i w pełni uczestniczyć w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata. Dlatego też 17 października jest dla nas okazją do podkreślenia znaczenia: Razem na rzecz sprawiedliwości społe ...