Pełnia praw dla wszystkich ludzi

Ostatecznym celem praw człowieka jest ochrona ludzkiej godności. Realizacja tychże praw pozwala ludzkości żyć w wolności, sprawiedliwości i pokoju. Tylko całościowe spojrzenie na prawa człowieka jest gwarantem  godności. To dlatego trzeba bronić wszystkich praw jednocześnie. Chodzi nie tylko o prawa obywatelskie i polityczne, ale także prawa ekonomiczne i społeczne. Powszechna Deklar ...

12 lat wychodzenia z bezdomności

1 lipca pan S. po raz pierwszy od 2006 roku wszedł do miejsca, które może nazwać swoim domem. Podpisał umowę o najem lokalu socjalnego. Przerwa na życie w noclegowniach, na dworcach, na lotnisku trwała 12 lat. 60. urodziny spędzi w swoim mieszkaniu, nie w schronisku ani na ławce w parku. W 2008 roku pan S., obywatel Białorusi, dostał ochronę międzynarodową w Polsce. Wtedy, w trakcie realizowan ...

Warsztaty Wrzesińskiego – relacja. Nauka zdalna i wykluczenie społeczne

W „pandemicznym” świecie wszyscy jesteśmy świadkami oraz uczestnikami ogromnych zmian. Doświadczamy nowej rzeczywistości, do której musimy się dopasować. Korzystanie z nowych technologii, które dla wielu osób stanowiło wybór, nagle stało się koniecznością. Spędzanie czasu przed monitorem, w zaciszu własnego mieszkania, przestało pełnić rolę rozrywki i odpoczynku, a stało się obowiązkiem. Na ko ...