Pierwsze spotkanie projektu Pokolenie 2010

Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Rok ma być impulsem.

Zaangażowanie młodych jest priorytetem!

ATD chce dotrzeć do każdego, ale przede wszystkim chce dać szansę wypowiedzenia się tym, którzy nigdy takiej możliwości nie mieli oraz którzy są najbardziej wyizolowani ze społeczeństwa.

Jak można by mówić o wykluczeniu bez udziału ludzi, którzy z tego powodu cierpią na co dzień.. Wyzwaniem jest zgromadzenie razem w jednym projekcie, młodych ludzi z różnych środowisk społecznych, z różnych państw, z różnymi doświadczeniami. Uczyć się z doświadczeń innych. I pójść w świat, który razem budujemy i w którym każdy ma swoje miejsce.

5-6 grudnia 2009 odbędzie się pierwsze spotkanie projektu Pokolenie 2010. Zapraszamy od 11.30 w Warszawie. Spotkanie zakończymy około 15 w niedzielę.

W programie m.in.:

- Warsztaty twórcze, podczas których młodzi ludzie, których już trochę znamy, pokażą, co dla nich znaczy być młodym i zaangażowanym, podzielą się swoimi umiejętnościami

- Dyskusja w małych grupach, o tym co nas złości, motywuje, inspiruje, o naszej sile, aby zmienić ten stan rzeczy.

- Happening w miejscu publicznym: rozmowy o zaangażowaniu na rzecz walki z ubóstwem. Co te osoby mogą wnieść do walki z ubóstwem? Czy zniszczenie ubóstwa jest możliwe? Co byś zrobił gdybyś miał prawo decydowania o swoim mieście, kraju?

- Oceny tej akcji, czego się nauczyliśmy.

- Sugestie, co chcielibyśmy zrobić razem na naszym następnym spotkaniu, co dalej ?

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *