Co 4 lata członkowie Ruchu ATD wybierają wspólne cele, które pozwalają im spiąć codzienną pracę w spójną całość. To coś więcej niż plan strategiczny czy wizja. To marzenia, które wyrażają one nadzieję każdego członka Ruchu ATD, że świat może stać się lepszym miejscem.

Głównym celem Ruchu ATD na lata 2013-2017 jest dotarcie do tych osób, których wkład w społeczeństwo wciąż jeszcze pozostaje niedostrzeżony.

Nasze trzy główne priorytety to:

• Rozwijanie wiedzy i dostępu do edukacji dla każdego,

• Budowanie koncepcji ekonomii przyjaznej człowiekowi i ziemi,

• Wspólne działania na rzecz praw człowieka i pokoju.

W pracy na najbliższe lata towarzyszyć nam będą pytania o to, jak nasze ekipy i grupy potrafią wychodzić na spotkanie tych, „których głos jeszcze nie jest słyszany”, czy potrafimy wspierać się nawzajem i czy nasze działania pozwalają osobom, które są z nami wyrażać siebie i uczestniczyć w życiu Ruchu i społeczeństwa oraz czy i w jaki sposób nasze zaangażowanie przyczynia się do rzeczywistej zmiany. Wewnątrz Ruchu oznacza to potrzebę ciągłego zadawania sobie pytań, szukania sposobów na wzajemne wspieranie się, regularnej oceny naszych działań, wydobywania na światło dzienne zaangażowania osób najbiedniejszych, spotykania się. W działaniach na zewnątrz będziemy stale poszukiwać, jak jeszcze lepiej dotrzeć do osób i grup, które podejmują gesty solidarności z najuboższymi, otwierać drogę do uczestnictwa osobom najuboższym w miejscach dialogu społecznego, budować przestrzeń dialogu i spotkań na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Program 2013-2017

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *