Rok 2012 rokiem Korczaka, rokiem Tapori!

Drodzy Przyjaciele Tapori w Polsce! Drodzy Wychowawcy, Opiekunowie i Nauczyciele!

Rok 2012 jest poświęcony Januszowi Korczakowi (zobacz: www.2012korczak.pl lub www.brpd.gov.pl).

rok_janusza_korczaka_znak_wariantw

 

Członkowie Ruchu Tapori są bardzo zadowoleni z tego, że rok 2012 jest czasem upowszechniania myśli tego słynnego polskiego pedagoga i lekarza.

Z wielu powodów ruchowi Tapori bliskie jest to, co robił Janusz Korczak: uczenie się od dzieci, dawanie im głosu i możliwości nabierania doświadczeń w dziedzinach, które są dla nich ważne, zachęcanie dorosłych do zmiany zachowania względem dzieci.

Wiemy także o poświęceniu Korczaka dla dzieci, które zdążyły już doświadczyć wielu trudności w swoim życiu z powodu wojny, choroby lub biedy. Z tego powodu Tapori zaprasza Cię do aktywności, w tym bardzo wyjątkowym roku, Roku Janusza Korczaka.

Na koniec marca wyślemy Wam i dzieciom, które znacie nowy list Tapori.

To będzie start nowej kampanii Tapori, która skończy się 20 listopada 2012 roku (Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka). Razem z dziećmi, chcielibyśmy stworzyć „wielką księgę nauki”. W tej książce, chcielibyśmy dać głos dzieciom i pozwolić im wypowiedzieć się na temat tego, co jest potrzebne, aby mieć dobre warunki do nauki, co jest potrzebne, aby znaleźć motywację do nauki i jak dzieci mogą pomagać sobie nawzajem w nauce.

Wszystko to będzie wyjaśnione w naszym pierwszym liście Tapori w 2012 roku!

Ekipa Tapori w Warszawie

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *