Ruch Tapori oddaje głos dzieciom z okazji 20-tej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

Z okazji 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka wolontariusze Ruchu Tapori starają się w różny sposób umożliwić dzieciom zabranie głosu:

- Pod koniec całorocznej kampanii wspierają trójkę dzieci z Polski, które spotkają się 9 grudnia w Genewie z panią Kang Kyang-Wha, Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka. Będą one reprezentowały setki dzieci z Polski i w ich imieniu przekażą Komisarzowi to, co dzieci sądzą na temat praw dziecka oraz które prawa są dla dzieci najważniejsze.

- Przygotowali do druku książkę zawierającą wypowiedzi ok. 500 dzieci z Polski. Książka ukazuje się, by zachęcić wychowawców, nauczycieli i wszystkich dorosłych, aby włączali dzieci w działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci w Polsce w 2010 roku, który będzie Europejskim Rokiem Walki z ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Na europejskim i krajowym poziomie wolontariusze ATD Czwarty Świat ponaglają decydentów politycznych i rządy do:

- wspierania rodziców w taki sposób, by ich własne dzieci mogły z nimi mieszkać,
- stworzenia narodowej strategii budowania odpowiednich mieszkań dla rodzin, by wszystkie dzieci mogły żyć w godnych warunkach, nie zagrażających ich zdrowiu,
- rozwinięcia w systemie szkolnictwa narzędzi, dzięki którym szkoła nie będzie miejscem upokorzenia i wstydu dla niektórych dzieci i dzięki którym dzieci mogą wzrastać i uczyć się tam, gdzie mieszkają.

Pakiet informacyjny dla mediów

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *