Seminarium “Obserw-aktorzy, mówcie głośniej!” 7-13 sierpnia 2012 Francja

Od 7 do 13 sierpnia 2012 roku w Champeaux (Francja) grupa 33 młodych z Belgii, Francji, Polski i Szwajcarii będzie aktywnie uczestniczyć w seminarium “Obserw-aktorzy, mówcie głośniej!”

Uczestnicy to młodzi ludzie pochodzący z bardzo różnych środowisk, zwłaszcza młodzi doświadczający ubóstwa, którzy angażują się jako wolontariusze-animatorzy spotkań i debat młodzieżowych.

Podczas seminarium uczestnicy będą dyskutować na temat: Jak powinno wyglądać uczestnictwo młodych ze środowisk defaworyzowanych w debacie dotyczącej polityki młodzieżowej w Unii Europejskiej? Młodzi spróbują określić potrzeby i wyzwania związane z kształtowaniem partycypacji, która nikogo nie pozostawi na marginesie. Seminarium będzie dla jego uczestników również okazją do poznania lub pogłębienia znajomości technik i filozofii teatru społecznego o nazwie teatr słuchania. Ta forma teatralna będzie głównym narzędziem metodologicznym seminarium. Z pomocą tej innowacyjnej metody seminarium pogłębi zainteresowanie i kompetencje “partycypacji” młodych. Doświadczenie uczestnictwa w tej formie teatralnej będzie doświadczeniem dialogu społecznego a wręcz aktywnego zaangażowania: jego celem będzie przejście od bierności i roszczeniowości do postaw aktywnych, twórczych i konstruktywnych. W czasie seminarium wykorzystane będą dwie techniki: “Teatr Forum” oraz “Przeciw Goliat”. Pierwszym efektem projektu będzie performance uliczny typu “flashmob” w Paryżu wykorzystujący poznane w ramach seminarium techniki. Innym – upowszechnienie form teatru społecznego w grupach młodzieżowych z czterech państw partnerskich reprezentowanych na seminarium. Projekt będzie również okazją do szerszej wymiany dobrych praktyk i refleksji na temat potrzeb przyszłych szkoleń. W czasie seminarium realizowany będzie film promujący partycypację młodych poprzez techniki teatru społecznego.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

Presse-papiers-1-30

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *