Marianna Zieleńska (prezes) – doktor nauk społecznych, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z krytyczną analizą polityki publicznej oraz socjologią organizacji. Analizuje działanie instytucji publicznych oraz wybrane polityki publiczne. Obecnie koncentruje się na badaniu miar ilościowych stosowanych w polityce walki z ubóstwem oraz wykorzystywaniu narzędzi IT w polityce społecznej. Jest autorką m. in. książki „Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji” (2015) oraz współredaktorką książki „Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa” (2017).

Anna Osinska (członek zarządu) – psycholog międzykulturowy, posiada wieloletnie doświadczenie życia wraz z rodziną poza granicami kraju. Po powrocie do Polski występowała w roli mediatora między kulturami i środowiskami. Pisze o trudnościach Polaków na emigracji, współpracuje z rządowym portalem (powroty.gov.pl), oferuje wsparcie dla cudzoziemców mających trudności życia w polskiej rzeczywistości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEPC). Obecnie kształci się w Ośrodku Intra w psychoterapii humanistycznej skoncentrowanej na osobie. (…)

Ryszard Szarfernberg (wiceprezes) – Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004-2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network (2014, 2017). Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (od 2009), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2008-2016). Członek rad redakcyjnych serii Biblioteka Pracownika Socjalnego (1996-2009), Współczesna Polityka Społeczna (2009-2013) oraz kwartalnika Problemy Polityki Społecznej (od 2000 r.). Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej.

Oleksii Teliuk (wiceprezes) – Od 2011 r. jest związany z Ruchem ATD Czwarty Świat. W latach 2011 – 2016 jako wolontariusz i koordynator projektów edukacji nieformalnej pracował w Warszawie ze społecznością Ośrodka dla Cudzoziemców oraz współorganizował Biblioteki Podwórkowe na jednym z warszawskich osiedli. W latach 2016-2018 był koordynatorem projektów ATD Czwarty Świat w Manili na Filipinach, gdzie z lokalnymi wolontariuszami rozwijał projekty edukacji nieformalnej dla dzieci oraz współorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem wraz z rządowymi i pozarządowymi organizacjiami partnerskimi.Od roku 2019 działa w ekipie stałych wolontariusze ATD w Polsce. Absolwent elektromechaniki i filmoznawstwa. Ojciec.                                                                                                                                                                                                                                            

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *