Marianna Zieleńska (prezes) – doktor nauk społecznych, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z krytyczną analizą polityki publicznej oraz socjologią organizacji. Analizuje działanie instytucji publicznych oraz wybrane polityki publiczne. Obecnie koncentruje się na badaniu miar ilościowych stosowanych w polityce walki z ubóstwem oraz wykorzystywaniu narzędzi IT w polityce społecznej. Jest autorką m. in. książki „Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji” (2015) oraz współredaktorką książki „Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa” (2017).

Anna Owczarska-Osińska (wiceprezes) – psycholog międzykulturowy, posiada wieloletnie doświadczenie życia wraz z rodziną poza granicami kraju. Po powrocie do Polski występowała w roli mediatora między kulturami i środowiskami. Pisze o trudnościach Polaków na emigracji, współpracuje z rządowym portalem (powroty.gov.pl), oferuje wsparcie dla cudzoziemców mających trudności życia w polskiej rzeczywistości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEPC). Obecnie kształci się w Ośrodku Intra w psychoterapii humanistycznej skoncentrowanej na osobie. (…)

Ryszard Szarfernberg (wiceprezes) – Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004-2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network (2014, 2017). Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (od 2009), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2008-2016). Członek rad redakcyjnych serii Biblioteka Pracownika Socjalnego (1996-2009), Współczesna Polityka Społeczna (2009-2013) oraz kwartalnika Problemy Polityki Społecznej (od 2000 r.). Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej.

Agata Nankiewicz (członek zarządu) – adwokat, absolwentka WPIA UMCS w Lublinie. Związana z ATD od 2010r., początkowo jako członek ekipy stałej obecnie jako wolontariusz. Koordynowała projekt bezpłatnych porad prawnych. Miłośniczka żeglarstwa i dalekich podróży.

Dr Karolina Sztandar-Sztanderska (członek zarządu) – socjolożka, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu stowarzyszenia ATD Czwarty Świat, współpracowniczka Fundacji Panoptykon. Interesuje się codziennym funkcjonowaniem państwa, nierównościami w dostępie do usług publicznych i zagrożeniami dla demokracji związanymi ze stosowaniem nowych technologii informacyjnych. Niedawno opublikowała książkę Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, w której analizuje doświadczenia osób bezrobotnych w zetknięciu z główną instytucją publiczną, powołaną do walki z bezrobociem. W swojej pracy naukowej unika abstrakcyjnego i bezosobowego języka do opisu przemian państwa opiekuńczego. Inspirując się badaniami street-level bureaucracy oraz francuską myślą krytyczną, woli raczej opowiadać o codziennych czynnościach pracowników służb zatrudnienia i pokazywać, jak w nieprzejrzystym systemie instytucji poruszają się osoby bezrobotne.

Jan Świątek (członek zarządu) – poznał Ruch ATD Czwarty Świat w 2013 roku, biorąc udział w Spotkaniach Dialogu i Solidarności oraz Warsztatach Wrzesińskiego, potem też w obchodach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 X. Dołączył do ekipy ATD w Polsce w 2015 roku, a do Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku.  Absolwent krakowskiej AGH, napisał pracę magisterską w tematyce nierówności ekonomicznych. Interesuje się ekonomią, historią, filozofią, językami obcymi, muzyką (szczególnie ciężkimi brzmieniami i taką, w której gitara ma istotne znaczenie). Idealista ze Śląska. W wolnych chwilach chodzi na basen, jeździ na rowerze, a jeśli są chętni, to gra w piłkę nożną lub koszykówkę. Uwielbia góry oraz strategiczne gry planszowe i komputerowe.

   

                                                                                                                                                                                                                                               

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *