Spotkanie w redakcji “Więzi” wokół Geneviève de Gaulle 28 kwietnia

Zapraszamy na  spotkanie „Życie Geneviève de Gaulle Anthonioz jako przeciw wobec tego, czego nie wolno zaakceptować”, które odbędzie się w ramach  cyklu Laboratorium “Więzi” Katoliczki i kwestia kobieca w czwartek 28 kwietnia o godz. 18:30 w siedzibie redakcji „Więzi” przy ul. Trębackiej 3. 

Życie Geneviève de Gaulle Anthonioz (1920-2002) było sprzeciwem wobec zła i nieszczęścia dotykającego drugiego człowieka. Jako młoda dziewczyna w czasie II Wojny Światowej aktywnie działała we francuskim ruchu oporu, za co trafiła do obozu w Ravensbrück. Po wyzwoleniu została współzałożycielką francuskiego Związku Deportowanych i Uczestników Ruchu Oporu (ADIR), którego członkowie m.in. występowali jako świadkowie podczas procesów nazistów. Spotkanie z ojcem Józefem Wrzesińskim,  pokazało jej palący problem nędzy w powojennym społeczeństwie. Wspierała ojca Józefa Wrzesińskiego w działaniach na rzecz przywrócenia godnych warunków życia rodzinom żyjącym w Noisy le Grand. genevieve 2

Kiedy inicjatywa ojca Józefa rozwinęła się w Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat, została jego wieloletnią przewodniczącą. Walczyła o to, aby przesłanie Ruchu, jakim było uznanie ubóstwa za naruszenie praw człowieka i podjęcia działań na rzecz budowania solidarnego społeczeństwa, dotarło do elit politycznych i intelektualnych w kraju i na forum międzynarodowym. Przyczyniła się do przyjęcia przez Francję ustawy przeciwdziałającej ubóstwu w 1997 roku.

27 maja 2015 Geneviève de Gaulle spoczęła wraz z drugą wybitną działaczką ruchu oporu, Germaine Tillonn na paryskim Panteonie, wśród zasłużonych Francuzów.

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.

Seminaria pod hasłem”Katoliczki i kwestia kobieca” Laboratorium Więzi  w roku akademickim 2015/2016 odbywają się w cyklu comiesięcznych spotkań w ramach dwóch  przeplatających się ścieżek: teologicznej i społecznej.  Uczestnicy mogą poznać  sylwetki kobiet, które dzięki swojemu intelektowi, działaniu i postawie do dziś są inspiracją dla kolejnych pokoleń katoliczek. Wśród bohaterek są m.in. Dorothy Day, Catherine Doherty, Hanna Arendt czy Natalia Tułasiewicz oraz Geneviève de Gaulle.

Ścieżka druga to przede wszystkim dyskusje o bieżących problemach społecznych kobiet. W każdym spotkaniu uczestniczą eksperci, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomagają wypracować postulaty zmian

 

LOGO_WIEZ_DOBRE_na strone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *