Strategie mieszkaniowe młodych ludzi w Warszawie – nagranie ze spotkania

Perspektywy mieszkaniowe młodych ludzi

Jakie perspektywy mieszkaniowe ma młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym? Jaką drogę muszą przejść młodzi ludzie z doświadczeniem bezdomności, aby w końcu być „na swoim”? Jak obecnie wygląda sytuacja mieszkaniowa w kraju?

Warsztaty Wrzesińskiego online

Na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas spotkania z cyklu Warsztatów Wrzesińskiego „Strategie mieszkaniowe młodych ludzi w Warszawie”, które po raz pierwszy odbyło się online. Gośćmi spotkania byli Agnieszka Sikora, założycielka Fundacji po DRUGIE, pracująca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz Jerzy Górski, działacz społeczny zajmujący się tematem mieszkalnictwa.

Wielu młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych dzieli podobne doświadczenie mieszkaniowe. Niektórzy mieszkają w niewielkich lokalach socjalnych o obniżonym standardzie z wieloosobową rodziną, inni znajdują się w kryzysie bezdomności, skupiając się na tym, aby tylko przetrwać. Są też tacy, którzy poszukują łatwego zarobku i przemieszczają się z jednego miejsca do innego. O tym, jak ważne jest wsparcie w procesie usamodzielniania się i uczenia się żyć „na swoim” oraz jakie rozwiązania mieszkaniowe istniały w przeszłości, którymi warto się inspirować dzisiaj, opowiadają goście spotkania.

Relacja ze spotkania

Zapraszamy do wysłuchania relacji z całego spotkania.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *