Tapori2019-praca_Nikoli

Działając na rzecz praw dziecka razem z grupą Tapori w Polsce

W 2019 roku obchodzono 30. rocznicę przyjęcia kluczowego dokumentu ONZ dotyczącego praw dziecka – Konwencji o prawach dziecka. Dokument ten, w 1989 roku, podsumował wieloletnią debatę na temat praw dziecka i stał się deklaracją większości krajów świata, aby podejmować wysiłki na rzecz przestrzegania praw wszystkich dzieci. Międzynarodowy ruch solidarności i przyjaźni dzieci Tapori, który dział ...