Tapori2019-praca_Nikoli

Działając na rzecz praw dziecka razem z grupą Tapori w Polsce

W 2019 roku obchodzono 30. rocznicę przyjęcia kluczowego dokumentu ONZ dotyczącego praw dziecka – Konwencji o prawach dziecka. Dokument ten, w 1989 roku, podsumował wieloletnią debatę na temat praw dziecka i stał się deklaracją większości krajów świata, aby podejmować wysiłki na rzecz przestrzegania praw wszystkich dzieci.

Międzynarodowy ruch solidarności i przyjaźni dzieci Tapori, który działa od 1967 roku, a którego fundamenty oparte są na szacunku do dzieci i poszanowaniu ich praw, przyłączył się do obchodów 30. rocznicy Konwencji. W 2019 roku Tapori zainicjowało międzynarodową kampanię „Działajmy wspólnie!” i zachęciło dzieci z grup Tapori w różnych krajach do podzielenia się swoimi opiniami na temat potrzeb dzieci, ich praw i tego, jak o nie dbamy.

Rocznica konwencji miała wpływ na obchody innych wydarzeń ONZ i działań na rzecz praw człowieka w 2019 roku. Dla przykładu hasło przewodnie Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem obchodzonego 17 października, brzmiało: „Działając razem wesprzyjmy dzieci, ich rodziny i społeczności, aby skończyć z ubóstwem”. Podczas specjalnego posiedzenia ONZ z okazji 17 października w siedzibie organizacji w Nowym Jorku, trzy dziewczynki z grupy Tapori w Madrycie podzieliły się przemyśleniami na temat własnych wysiłków, a także wysiłków ich rodziców i mieszkańców okolicy, aby poprawić życie dzieci.

Paula, Raquel i Alma przedstawiły swoje zdanie licznym delegatom z państw członkowskich ONZ, Sekretarzowi Generalnemu, przedstawicielom międzynarodowych organizacji pozarządowych, wśród nich UNICEF oraz zaproszonym dzieciom. Te trzy odważne dziewczynki powiedziały między innymi, że pomimo życiowych trudności ich rodzin, braku pracy dla dorosłych, niedostatecznych warunków mieszkaniowych i negatywnego postrzegania mieszkańców ich okolicy przez społeczeństwo, są świadkami codziennych wysiłków ich rodziców i ludzi mieszkających obok o godne życie.

Trudno czuć się dzieckiem żyjąc tak jak my. Myślę jednak, że jeszcze trudniej jest być dorosłym, ponieważ w tym przypadku trzeba również zatroszczyć się o nas.” – Alma

W ramach obchodów 30. rocznicy przyjęcia Konwencji o prawach dziecka ATD Czwarty Świat w Polsce dołączyło do międzynarodowej kampanii Tapori „Działajmy wspólnie!”. W ramach warsztatów Tapori ATD zaprosiło dzieci z Warszawy i Kielc, aby dowiedziały się więcej o dzieciach z grup Tapori w innych krajach, a także podzieliły się swoim zdaniem na temat tego, co jest dla nich ważne i jak o to dbają. Uczestnicy napisali swoje pomysły na zrobionych własnoręcznie papierowych ptaszkach.

Rozmawiając o tym co jest ważne, często brzmiały zdania o rodzinie, przyjaciołach, nauce, odpoczynku i zabawie. Nawet bez poprzedniego wspomnienia o prawach dziecka, prawie każda odpowiedź uczestników na swój sposób nawiązywała do nich.

Dla mnie ważne, że się bawię.. i nauka. Do zabawy potrzebuję przyjaciół i siostry… Lubię też pomagać w domu.” Nikola, Kielce

Rodzina jest ważna dla mnie, bo ją kocham. Sprawia mi przyjemność, że są… Udzielam pomocy przyjaciołom, kiedy potrzebują. … Dla mnie również ważne są zwierzaki, dbam o nich, karmię, wyprowadzam, sprzątam…” – Nikola, Warszawa


Grupa młodzieżowa ATD pomogła zrobić wspólną pracę Tapori – zebrać zrobione ptaki z wypowiedziami młodszych uczestników warsztatów i umieścić je na pracy.

W połowie grudnia 2019 roku dzieci z grupy Tapori w Polsce miały możliwość podzielić się swoimi przemyśleniami, a także zaprezentować wspólną pracę Tapori Rzecznikowi Praw Dziecka Mikołajowi Pawlakowi na spotkaniu w jego biurze. Każdy z młodych uczestników tego spotkania zabrał głos, aby opowiedzieć innym dzieciom oraz Rzecznikowi o swojej pracy plastycznej, o tym, co jest dla niego ważne, a także jakie wysiłki podejmuje, aby o to zadbać.

Przykład z codziennego życia pokazujący działanie na rzecz ochrony praw innych przedstawiła Claudia, opowiadając, jak w swojej szkole broniła innych dzieci przed dyskryminacją ze względu na status społeczny lub pochodzenie. Postawa Claudii pomogła innym uczniom zrozumieć, że zachowania dyskryminacyjne nie mogą mieć miejsca w szkole ani gdziekolwiek indziej.

Pan Rzecznik podziękował dzieciom za wyrażenie swojego zdania, pomysły i działania oraz opowiedział więcej o Konwencji o prawach dziecka, o jej znaczeniu i historii powstania. Spotkanie zakończyło kampanię Tapori „Działajmy wspólnie!” w Polsce i pozostawiło w uczestnikach chęć angażowania się w dalsze działania na rzecz praw dziecka i uczestniczenia w spotkaniach w ramach kolejnej kampanii Tapori.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *