Wezwanie do działania

15 października 2020 r.

Razem na rzecz sprawiedliwości społecznej i środowiskowej dla wszystkich

Co roku 17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. W tym dniu szczególnie promujemy spotkania, które nie zdarzają się często w codziennym życiu, pomiędzy najbiedniejszymi i innymi obywatelami, wokół wspólnego celu, jakim jest zaangażowanie na rzecz wyeliminowania skrajnego ubóstwa. Jest to okazja do wysłuchania świadectw i opinii osób żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym, uznania ich wiedzy i doświadczenia.

W tym roku hasłem przewodnim 17 października jest Razem na rzecz sprawiedliwości społecznej i środowiskowej dla wszystkich. Wzywamy wszystkich partnerów społecznych do zapewnienia odpowiednich warunków, aby osoby doświadczające ubóstwa miały swój udział w tworzeniu wspólnej przyszłości opartej na szacunku do naszej planety.

Osoby doświadczające ubóstwa w mniejszym stopniu przyczyniają się do negatywnych zmian klimatycznych i środowiskowych, a mimo to są najbardziej dotknięte przez te zmiany. Uwikłane w codzienną walkę o przetrwanie, muszą dodatkowo stawić czoła konsekwencjom tych nowych wyzwań. Coraz liczniejsze powodzie, huragany czy susze wynikające z ocieplenia klimatu oraz zanieczyszczenie wód i gruntów prowadzą nieuchronnie do pogarszających się warunków bytowych wielu ludzi, utraty źródła dochodu, przymusowej migracji czy poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dewastacja środowiska naturalnego ma nieproporcjonalnie duży wpływ na życie najbiedniejszych. Mimo wielu wysiłków podejmowanych w trosce o przyszłość swoją i swoich dzieci, inicjatywy osób doświadczających ubóstwa często pozostają niezauważone, a ich zdolność do podejmowania pozytywnych działań jest ignorowana.

Kryzys związany z pandemią Covid-19, jaki ogarnął świat pół roku temu, pokazał, że rządy wszystkich krajów nie radzą sobie w sytuacjach nagłego zagrożenia i nie potrafią zapewnić odpowiedniej ochrony swoim obywatelom, szczególnie tym w najtrudniejszej sytuacji.

Biorąc pod uwagę postępujące zmiany klimatyczne i środowiskowe, które mają ogromny wpływ na życie wszystkich ludzi, rządy będą musiały stawić czoła coraz większej liczbie klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych i humanitarnych. Dopilnujmy, aby decydenci brali pod uwagę potrzeby i doświadczenie osób żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem apelujemy o działania i refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i środowiskowej wspólnie z tymi, którzy mają najwięcej trudności do pokonania.

Możliwość komentowania została wyłączona.