Wolontariat przeciw wykluczeniu – letnia wymiana młodzieży, lipiec 2011

  • Wizyta w Strzelcach Opolskich
Wizyta w Strzelcach Opolskich (08.07 – 15.07) była okazją by kolejny raz młodzi ludzie z kraju i zagranicy mogli się spotkać i brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez Ruch ATD i Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”.
W obozie uczestniczyło łącznie około 40 osób, w tym osoby z Francji, Szwajcarii, Macedonii, Turcji oraz podopieczni ośrodka terapii „Monar” z Wyszkowa i Warszawy. Wolontariusze zatrzymali się w ośrodku stowarzyszenia „Barka”, który zamieszkują m.in. ludzie bezdomni, trwale bezrobotni, jak również osoby uzależnione od alkoholu. Najważniejszymi punktami pobytu w Strzelcach Opolskich były:
– warsztaty dla dzieci
– spływ kajakowy
– warsztaty łucznicze
– warsztaty kulinarne (dzień pieroga, lepienie klusków śląskich oraz dni kuchni francuskiej i tureckiej).
  • Karawana rowerowa na trasie Strzelce Opolskie – Warszawa
Przejazd ze Strzelec Opolskich do Warszawy nie dla wszystkich oznaczał to samo. Część ekipy postanowiła przejechać trasę o długości 400 km na rowerach. Celem wyprawy rowerowej było promowanie Europejskiego Roku Wolontariatu oraz idei wolontariatu przeciw wykluczeniu społecznemu. Wolontariusze robili przystanki w miastach takich jak: Tworóg, Boronów, Skotniki, Nowe Miasto, podczas których był malowany samochód oraz przeprowadzano ankiety z mieszkańcami na temat wolontariatu.
  • Wizyta w Wyszkowie
Po powrocie ze Strzelec Opolskich grupa wybrała się do Wyszkowa, gdzie znajduje się ośrodek terapeutyczny „Monar”. Tam też spędziła resztę czasu, biorąc udział w zajęciach jazdy konnej oraz organizując warsztaty dla dzieci w parku w Wyszkowie. W trakcie pobytu grupa miała okazję wybrać się do Muzeum Powstania Warszawskiego, jak również wziąć udział w remoncie ośrodka w Wyszkowie. Na przywitanie rowerzystów przygotowano ceremonią rycerską, podczas której odbyło się pasowanie na rowerodosiadacza. Zwieńczeniem pobytu było wyjście na koncert w wykonaniu Anny Przybysz i towarzyszących jej muzyków.
Więcej w Broszurze
Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *