Zdjęcia 70x50

Wymiana polsko-niemiecka w ramach projektu „Rodzina bez granic”

W ramach projektu: ,,Rodzina bez granic. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.” dofinansowanego ze środków

z budżetu Województwa Mazowieckiego odbyła się pięciodniowa wymiana polsko-niemiecka w miejscowości Neudorf, w której uczestniczyły rodziny z Mazowsza i Brandenburgii. Celem wyjazdu było poznanie różnych kultur, dzielenie się doświadczeniem na temat wychowywania dzieci oraz uczestniczenia w życiu kulturalno-społecznym, a także nawiązanie relacji pomiędzy grupami.

Wymiana polsko-niemiecka

Osoby z Mazowsza i Branderburgii miały okazję bliżej się poznać podczas integracji oraz warsztatów dyskusyjnych, w których wykorzystano grę symulacyjną „Krok naprzód”. Uczestnicy wcielili się w różne role społeczne, m.in. samotnej matki wychowującej dzieci, córki ambasadora USA, osoby bezrobotnej z niepełnosprawnością fizyczną, i odpowiedzieli na pytania o swoją „nową sytuację życiową”: „Czy jesteś w stanie oszczędzać?” „Czy masz dostęp do internetu?” Podczas serii pytań łatwo było zauważyć, że osoby, które doświadczają ubóstwa i wykluczenia społecznego znajdują się w zupełnie innym miejscu w społeczeństwie, niż te z grup uprzywilejowanych. Gra była wstępem do dyskusji na temat możliwości oraz ograniczeń osób ze środowisk defaworyzowanych, które zmagają się z wyzwaniami dotyczącymi wychowywania dzieci. Zastanowiono się, jak zapewnić im równe szanse w społeczeństwie, jak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym. W trakcie rozmowy uczestnicy podzieli się swoim własnym doświadczeniem, przedstawili perspektywę życia w swoich społecznościach lokalnych, miastach, krajach, i opowiedzieli o wsparciu, z jakiego korzystają. Wyrazili ogromną potrzebę przynależności do grup osób, które doświadczają podobnych problemów.

W ramach wymiany odbyły się również warsztaty kreatywne z makramy. Był to czas twórczy, pełen skupienia, ale też swobodnych rozmów i poznawania się. Uczestnicy wymiany zwiedzili też okolicę, m.in. zobaczyli farmę strusi i skorzystali z możliwości kąpieli w jeziorze. Wzajemne poznawanie kultur było możliwe również dzięki wspólnemu gotowaniu i przygotowywaniu tradycyjnych potraw.

W organizację czasu wolnego zaangażowały się z własnej inicjatywy dzieci. Przygotowały pokaz talentów, w których każdy mógł wziąć udział. Zaprezentowały na nim swoje umiejętności artystyczne w postaci tańca, śpiewu i skeczu.

Zwiedzanie Berlina

Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć Berlin, w którym zwiedzili Pałac Łez, zobaczyli bramę Brandenburską i Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz przespacerowali się ikoniczną ulicą Unter den Linden. Wzięli udział w wycieczkowym rejsie po Sprewie, dzięki czemu zobaczyli Berlin z innej perspektywy.

Plany na przyszłość

Wymiana polsko-niemiecka dała szansę rodzinom z Mazowsza na poznanie osób z Niemiec, z regionu Branderburgii, i wymianę doświadczeń, co w rezultacie spowodowało obalenie stereotypów oraz wzmocnienie tożsamości europejskiej. Uczestnicy wrócili z ogromną chęcią dzielenia się tym, co razem przeżyli i powtórzenia takiego wyjazdu w przyszłości. Był to dobry początek partnerstwa, które będzie kontynuowane w przyszłości.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.