Zapraszamy dzieci do tworzenia “Magicznej mikstury dobrej nauki”

Ruch Tapori w Polsce proponuje nauczycielom, wychowawcom oraz opiekunom dzieci (7-12 lat) aby zbierali opinie grup dzieci na temat tego, czego potrzebują, żeby dobrze się uczyć oraz rozwijać swoje pasje. Swoje zdanie dzieci będą mogły wyrazić na wiele sposobów, różnymi technikami plastycznymi oraz w formie multimedialnej.

Głowna propozycja ćwiczeń znajduje się na stronie 5 pakietu informacyjnego. Zapraszamy w niej dzieci do tworzenia “Magicznej mikstury dobrej nauki”.

Pierwszy List Kampanii Tapori oraz Drugi List Kampanii Tapori: Umieszczone są tutaj zdjęcia i informacje na temat aktualnych działań w Polsce oraz opinie dzieci, które brały udział w Kampanii wcześniej, w innych miejscach na świecie.

Głosy dzieci będą zbierane do początku listopada.

Ważnym momentem Kampanii będzie koniec listopada 2012, w trakcie którego delegacja dzieci zaprezentuje Wielką Księgę Nauki Rzecznikowi Praw Dziecka, koordynatorowi Roku Janusza Korczaka.

rok_janusza_korczaka_znak_wariants

Kampania została zaproponowana z okazji Roku Janusza Korczaka i jest przeprowadzana pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Jest oparta na zaangażowaniu społecznym wielu ludzi oraz posiada dotację na jej koordynację oraz zorganizowanie finału kampanii od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu “Żyjmy z Pasją”

Ekipa Tapori w Warszawie – mail: tapori@interia.pl

Tapori jest światowym ruchem dzieci, które pragnę, by żaden z ich rówieśników na świecie nie cierpiał z powodu biedy i miał jednakowe szanse. Tapori istnieje w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach i jest jednym z projektów Międzynarodowego Ruchu ATD.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *