Drugie spotkanie w ramach projektu “Nasze głosy” / Our Voices

19 marca 2016 w biurze ATD Czwarty Świat w Warszawie odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Nasze głosy / Our voices”, finansowanego przez Komisję Europejską. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, które pogrupowano ze względu na różny rodzaj wiedzy, jaki posiadają. Byli tzw. eksperci życia – osoby doświadczające różnych trudności życiowych, przedstawiciele świata akademickiego zajmujący się kwestią ubóstwa i wykluczenia społecznego. Trzecią grupę tworzyły osoby, które swoją wiedzę czerpią z praktyki: pracownicy socjalni oraz wolontariusze i przyjaciele Ruchu ATD.

Celem spotkania było opracowanie pytania badawczego na podstawie ogólnego tematu zdefiniowanego na poprzednim spotkaniu przez ekspertów życia. Temat ogólny brzmiał: „Równowaga pomiędzy instytucjami reprezentowanymi przez urzędników a obywatelami w celu zagwarantowania wszystkim podstawowych praw i życia bez lęku”.

Spotkanie przebiegło w kilku etapach. W pierwszej części przypomniano założenia projektu oraz podsumowano wnioski z poprzedniego spotkania. Następnie uczestnicy w 4 grupach (grupa ekspertów życiowych była podzielona na dwie mniejsze: grupę z Warszawy i grupę z Kielc) opracowywali pytania badawcze, które miały związek z tematem ogólnym przedstawionym na początku.

W ostatniej części uczestnicy mieli okazję skonfrontować swoje pomysły z innymi, aby wspólnie opracować jedno pytanie badawcze, które będzie odzwierciedlało różne punkty widzenia. Był to bardzo wymagający, ale i pasjonujący czas, kiedy ponad 20 osób z różną wiedzą i różnym doświadczeniem dyskutowało, aby znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Po interesującej wymianie uczestnicy zgodzili się co do treści pytania badawczego w następującej formie: „Co ułatwia, a co utrudnia podmiotowy dialog pomiędzy stronami (pomagaczami i potrzebującymi), prowadzący do korzystnego i wspólnie wypracowanego rozwiązania problemów zgodnie z prawami człowieka?”.

Mimo intensywnego przebiegu spotkania, uczestnicy wyrażali zadowolenie z faktu, że udało się uzyskać porozumienie co do pytania badawczego. Pytanie to będzie podlegało dalszej analizie na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 23 kwietnia.

EN – Podsumowanie spotkania Our voices w języku angielskim
FR – Podsumowanie spotkania Our voices w języku francuskim

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Print

 

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *