rqm

Inicjatorzy nowego świata

Inicjatorzy nowego świata

Isabelle Pypayert Perrin – główna delegatka międzynarodowego ruchu ATD Czwarty Świat.

Tłum. Magdalena Majkowska

Jaki sens ma życie, kiedy obok nas ludzie umierają w samotności?1

Jaki sens ma życie, kiedy dzieci przestają marzyć, mówiąc, że to bezużyteczne – bo marzenia i tak nigdy się nie spełnią?

Jaki sens ma życie, kiedy matka zadaje sobie pytanie: „Czy jeśli zostawię opiece społecznej dziecko, które, tak jak chcą, muszę w sobie nosić, czy pozwolą mi cieszyć się tym, które jest w wieku szkolnym czy je również zabiorą?” […]

Jaki sens ma życie, kiedy ci, którzy walczą o sprawiedliwość wypowiadają się w imieniu biednych, których nigdy nie spotkali?

A jaki sens miało życie dla Józefa Wrzesińskiego, chłopca wychowanego w ubóstwie, który już jako mężczyzna spotkał się z nami 17 października dokładnie 30 lat temu? […]

W jakim kierunku radził nam działać, aby świat odnalazł swój sens? Świat, w którym nieustające poszukiwanie bezpieczeństwa przez tych, którzy mają, pozbawia go tych, którym brakuje wszystkiego!

Idąc za głosem Wrzesińskiego, kobiety, mężczyźni, młodzież i dzieci z całego świata – tak jak i my dzisiaj – powiedzieli nie poczuciu winy, fatalizmowi nędzy i sprzeciwili się niedocenianiu ich inteligencji. Mają odwagę organizować spotkania z ludźmi, którzy nie należą do ich środowisk, którzy nie uczęszczali do tych samych szkół i nie otrzymali jednakowej edukacji. Są to spotkania organizowane z sercem, z głową, przez ludzi chętnych do pomocy. Spotkania, które jeszcze chwilę wcześniej były niemożliwe do zaaranżowania. W odizolowanych dzielnicach, gdzie panuje strach oraz w miejscach pod specjalnym nadzorem. Pośród tych, którzy umierają z bezczynności i tych, którzy mają stale za dużo pracy. Pośród ludzi najbiedniejszych i najwyżej postawionych w społeczeństwie.

Te spotkania pomagają walczyć o prawa tych, którzy nie mają dokąd iść, nie licząc miejsc, w których nikt nie chciałby wychowywać swoich dzieci.

Razem, dzięki organizowaniu tych wyjątkowych spotkań, zaczynają być dumni ze swojego człowieczeństwa, są gotowi do zmian, których nadejścia nigdy nie oczekiwali, są również pełni nadziei na nowy obraz świata – uwolnionego od ubóstwa.

[…] W ten sposób odpowiadają i zachęcają innych do odpowiedzi na pytanie ojca Józefa Wrzesińskiego, które wygłosił wieczorem 17 października 1987, podczas zebrania obrońców praw człowieka:

A wy? Czy wyznaczycie tę nową drogę, na której sprawiedliwość zwycięży nad wyzyskiem i wykorzystywaniem, pokój nad wojną, drogę, na której sprawiedliwość i miłość nareszcie idą w parze?”

Tak. To do nas należy kontynuacja tych spotkań. Zarówno 17 października, jak i każdego innego dnia.

1 Fragment przemówienia Isabelle Pypayert Perrin podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem – 17 października 2017.

Artykuł pochodzi  z:

Revue Quart Monde: Co rozbudza nasze zaangażowanie?

nr 244, grudzień 2017 (kwartalnik)

Tłumaczenie polskie

Możliwość komentowania została wyłączona.