Każdy człowiek jest czymś więcej niż „problemem”: konkluzje z I etapu cyklu “Nasze głosy”

W ramach cyklu “Nasze głosy”, odbyły się dwa ostatnie spotkania podsumowujące poprzednie zebrania – jedno 11 czerwca a drugie 24 września. Na obu spotkaniach uczestnicy opracowywali wspólnie raport, który zawiera wszystkie najważniejsze wnioski ze wszystkich spotkań. Na tym kończy się I etap projektu “Nasze głosy”.

 

Spotkanie 11 czerwca

W pierwszym z omawianych spotkań  wzięło udział 12 osób. Celem spotkania było wyciągnięcie wniosków z poprzednich rozmów. Uczestnicy  odpowiadali na pytania, które miały ułatwić im wyciągnięcie wniosków odnoszących się do tematyki cyklu. Pytania dotyczyły współpracy pomiędzy osobami kontaktującymi się z instytucjami (głównie pomocą społeczną) a pracownikami tych instytucji (również głównie pomocy społecznej).

Odpowiedzi na pytania pozwoliły na stworzenie listy najważniejszych według nich zagadnień, które były poruszane na spotkaniach. Lista ta stanowiła podstawę do podsumowania i spisania najważniejszych wniosków, które miały być dopracowane na następnym spotkaniu.

Poza dyskusjami na temat główny podczas wymiany uczestnicy dowiedzieli się wielu nowych rzeczy. Krystyna z grupy „ekspertów życia” opisuje to tak: Dowiedziałam się o prawie wglądu do swoich akt osobowych. Znowu coś nowego, przydatnego. Cały czas się uczę. Z kolei Basia z grupy „pomagaczy” zauważyła: osoby wspierane potrzebują podmiotowego traktowania przez „pomagaczy”, potrzebują rzetelnej, uczciwej informacji. Pomagacze potrzebują zrozumienia ze strony „podopiecznych” oraz dobrych warunków pracy.

DSCF4114

Spotkanie 24 września

Na drugim z omawianych spotkań  miała miejsce kontynuacja rozpoczętej pracy nad wnioskami. Animatorzy uogólnili zagadnienia sprowadzając je do 2 głównych wniosków (które mają odpowiednio po 3 i 2 podpunkty). Uczestnicy spotkania w liczbie 11 osób redagowali wnioski – najpierw w mniejszych grupach – grupach wiedzy – następnie na forum. Rezultatem był raport podsumowujący pierwszy etap. Raport ten zostanie przesłany do Komisji Europejskiej jako zwieńczenie pracy w ramach tego etapu projektu “Nasze Głosy”. Boguś z grupy „ekspertów życia” wyraził się o całym cyklu tak: Moje wrażenia z dialogu: dowiedziałem się dużo ważnych wiadomości na przyszłość, na dalsze życie. Poznałem ciekawych ludzi i chciałbym brać udział w dalszej części dialogu.

 

DSCF4118

Wnioski stanowiące podstawę raportu z pierwszego etapu

We wnioskach wyodrębniono dwa zagadnienia:  I. Istnieje konflikt w działaniu pomocy społecznej między własnymi potrzebami a potrzebami klienta oraz II. Pracownik socjalny jest pośrednikiem między instytucją a klientem.

Wniosek I skupia się na problemach związanych z  działaniami pomocy społecznej jako instytucji stosującej różne techniki ułatwienia pracy, m.in. kategoryzację, która często powoduje, że człowieka traktuje się tylko i wyłącznie przez pryzmat jego problemu, np. człowieka w ośrodku dla uzależnionych od alkoholu traktujemy jak alkoholika, zapominając o jego innych cechach. To z kolei prowadzi do przypisywania ról – zdarza się, że pracownik socjalny przybiera rolę karcącego „rodzica” wobec nieodpowiedzialnego i zagubionego w życia „dziecka” – klienta OPS. Zwrócono także uwagę na nierówne relacje, które mogą wystąpić pomiędzy pracownikiem instytucji a klientem, na korzyść tego pierwszego.

Wniosek II z kolei skupiał się bardziej na problemach, jakie napotykają w swojej pracy pracownicy socjalni, którzy stoją pomiędzy instytucją z jej procedurami, systemem itp.,  a człowiekiem z krwi i kości, któremu starają się pomóc. Tutaj w szczególności analizowano rozterki pracownika socjalnego, który z jednej strony jest profesjonalistą i człowiekiem ze swoimi uczuciami, wiedzą i wartościami, a z drugiej reprezentuje instytucję. Tu też mówiono o relacjach pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem w kontekście sposobu komunikacji pomiędzy nimi, który nie zawsze prowadzi do satysfakcjonującego obie strony efektu działań.

Cały raport jest dostępny tutaj: Konkluzje

 

 

Projekt “Nasze Głosy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

eacea_2015_00550000_pl

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *