“Nasze głosy”: Żaden człowiek nie powinien tracić świadomości swojej godności i wtedy dialog jest możliwy.

23 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Our Voices” – „Nasze głosy” finansowanego przez Komisję Europejską. Tak jak poprzednio, uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy robocze, a metodą pracy było ponownie krzyżowanie wiedzy. Pierwsza grupa składała się z osób z różnymi trudnymi doświadczeniami życiowymi. Pozostałe dwie grupy to grupa naukowców oraz grupa „pomagaczy” – głównie pracowników socjalnych i wolontariuszy. Na spotkaniu kontynuowano temat relacji pomiędzy przedstawicielem instytucji publicznych a osobą, która z tych instytucji korzysta lub chce skorzystać.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przed spotkaniem wszyscy uczestnicy dostali zadanie, które polegało na napisaniu krótkiej, prawdziwej historii związanej z kontaktem „klienta” i przedstawiciela instytucji publicznej. Następnie facilitatorzy spotkania spośród wszystkich tekstów wybrali historię dotyczącą zdarzenia w ośrodku dla osób uzależnionych, która była szeroko omawiana, najpierw w grupach a potem na forum. Historia poruszyła osobiście Bogusława: „Słyszałem, że omawiany dialog mnie nie dotyczy, a jednak tak, częściowo. Wnioski na dziś to: niepotrzebne były lata bezdomności, ale czasu się nie cofnie. Cieszę się, że tu jest taka wymiana doświadczeń.”

Uczestnicy, po żywej dyskusji w grupach, mieli okazję wymienić się swoimi refleksjami na forum. Akademicy stworzyli kategorie problemów, które wystąpiły przy omawianej interakcji, tj. reguły, przestrzeń, relacje, prawo do bycia informowanym. Dyskutowano o sytuacji człowieka bez wyboru, który akceptuje każde warunki, żeby przetrwać. Krystyna – jedna z uczestniczek, podkreślała: Przede wszystkim żaden człowiek nie powinien tracić świadomości swojej godności i wtedy dialog jest możliwy z każdą osobą. Rozmawiano o regułach, o ich zasadności oraz wpływie zwyczajnego człowieka na ich kształtowanie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po raz kolejny dzięki metodzie krzyżowania wiedzy uczestnicy z bardzo różnych środowisk mogli się spotkać i spojrzeć na omawiany problem z różnych perspektyw. Marta, uczestniczka grupy osób z trudnym doświadczeniem życiowym podsumowuje spotkanie: Jesteśmy takimi samymi ludźmi bez względu na to czy jesteśmy pracownikami socjalnymi, naukowcami czy jak my – ludźmi żyjącymi w tym wszystkim, o czym się mówi, w niedostatku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

[EN] Relacja ze spotkania w wersji angielskiej

[FR] Relacja ze spotkania w wersji francuskiej

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Print
Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *