Międzynarodowe spotkanie w cyklu „Nasze Głosy”

W dniach 26-27 listopada na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach  cyklu „Nasze głosy”. Jest to pierwsze spotkanie II etapu projekt, w którym uczestnicy będą zastanawiać się nad rozwiązaniami problemu sformułowanego i przeanalizowanego w I etapie czyli jak ułatwić podmiotowy dialog pomiędzy osobami pomagającymi oraz osobami potrzebującymi.

Międzynarodowy wymiar projektu

Projekt „Nasze Głosy”, prowadzony jest równolegle w trzech krajach: w Polsce,  Irlandii i Hiszpanii. Każdy kraj wybrał inny temat i inną metodę pracy. W dwudniowym spotkaniu w Warszawie obecnych będzie 40 delegatów z wszystkich trzech krajów biorących udział w projekcie. Przedstawią  oni rezultaty swojej dotychczasowej pracy. Wyniki analiz  zostaną opracowane w formie raportu, przesłane do Komisji Europejskiej i  rozesłane do miejsc i osób potencjalnie zainteresowanych.

Krzyżowanie wiedzy

Spotkanie będzie prowadzone metodą krzyżowania wiedzy (fr. croisement de savoir) wypracowaną przez Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat. Jest to metoda, która pozwala czerpać z trzech rodzajów wiedzy:  wiedzy  osób, które mają z doświadczenie trudności życiowych, wiedzy akademickiej oraz wiedzy praktyków, zajmujących się pomocą. W procesie krzyżowania się wiedzy osoby o tak różnych doświadczeniach  mogą dzielić się nawzajem wiedzą oraz wypracować wspólnego stanowisko, które  w tym przypadku ma sposoby poprawy komunikacji pomiędzy pomagaczami – tu: pracownikami socjalnymi i wolontariuszami – a potrzebującymi, czyli osobami pozostającymi w kontakcie z pomocą społeczną.  Dodatkowym wzbogaceniem dyskusji będzie również możliwość porównania doświadczeń z różnych krajów.

Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską. Spotkanie w Warszawie odbywa się we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, który użyczył sal na spotkanie.

 

logowpuw_300maly

uzupelniajacy-278x300eacea_2015_00550000_pl

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *