resize_534x462_oiseau

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2021

Temat: „Wspólne budowanie przyszłości: Położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę”. 

Pandemia COVID-19, która opanowała świat, w ciągu ostatniego roku przyczyniła się do ponad 3,7 miliona zgonów a postęp w walce z ubóstwem cofnęła o dekady. Według raportu Banku Światowego „Szacowany wpływ COVID-19 na ubóstwo” [ang. “Projected poverty impacts of COVID-19”], od 71 do 100 milionów ludzi zostało zepchniętych w ubóstwo jako rezultat kryzysu – w  większość w Azji Południowej i krajach subsaharyjskich, gdzie wskaźniki ubóstwa są już i tak wysokie. W 2021 roku liczby te, według obliczeń, wzrosną i wyniosą pomiędzy 143 a 163 milionów. Ci „nowi biedni” dołączą do szeregów 1,3 miliarda ludzi, którzy już dziś żyją w wielowymiarowym, trwałym ubóstwie, a ich sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu w czasie globalnej pandemii. W rzeczywistości pandemia COVID-19 najciężej doświadczyła tych, którzy od pokoleń nie mieli dostępu do publicznych dóbr i usług, odpowiedniej jakości systemu opieki zdrowotnej i silnego zabezpieczenia społecznego, co utrudnia radzenie sobie z jakimikolwiek trudnościami. Ponadto środki i obostrzenia nałożone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii często jeszcze bardziej przyczyniały się do popadania w ubóstwo – gospodarka nieformalna, która umożliwia wielu osobom przetrwanie, w wielu krajach została po prostu zamknięta.

W zeszłym tygodniu doznałem urazu nogi, ale nie mogłem pójść na prześwietlenie, bo nie było mnie stać na test COVID-19 – aktywista z Boliwii.

Rosnące nierówności i łamanie praw człowieka stały się jeszcze bardziej widoczne w czasie pandemii. Głęboko zakorzenione struktury dyskryminacji i stygmatyzacji ludzi żyjących w ubóstwie pozbawiły ich podmiotowości i odebrały godność. Wytyczne w Sprawie Skrajnego Ubóstwa i Praw Człowieka przedstawione przez ONZ pokazują, jak ludzie żyjący w ekonomicznym wykluczeniu są nieproporcjonalnie bardziej dotknięci problemem łamania praw człowieka.

Doświadczenie minionego roku po raz kolejny uwidoczniło, że ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie są narażeni na największe ryzyko, posiadają najmniej zasobów i cierpią najbardziej wskutek zmian klimatycznych oraz pandemii. Osoby dotknięte biedą są na pierwszej linii ognia, jeśli chodzi o wpływ zmian klimatycznych – dotkliwe susze przynoszą głód a intensywne powodzie niszczą pola uprawne, prowadząc do utraty środków do życia i pogłębienia ubóstwa. Osoby te pracują w dużej mierze w nieformalnym sektorze i często mieszkają w domach o obniżonym standardzie,  w groźnym dla zdrowia środowisku, obok wysypisk śmieci lub w niebezpiecznych obszarach wzdłuż górskich krawędzi czy bagien. W czasie katastrof ekologicznych oni jako pierwsi są narażeni na utratę domów, a ich życie może być zniszczone. Zwiększa się liczba uchodźców klimatycznych a osoby żyjące w ubóstwie są ofiarami niszczenia środowiska, często zapomnianymi przez instytucje państwowe.

W naszym kraju wiele rodzin straciło swoje domy i wydaje się, że nikt tego nie zauważa – aktywista z Kongo.

Osoby doświadczające ubóstwa często są wykluczone ze zrównoważonego stylu życia po prostu przez brak zasobów finansowych i fizycznych. Mimo tego istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną za to obwinieni.

Osoby w najcięższej sytuacji nie mogą sobie pozwolić na zakup samochodu elektrycznego. W efekcie, to oni będą obwiniani za zanieczyszczanie środowiska –  aktywista z Francji.

W ciągu ostatniego roku rządy były tak pochłonięte reagowaniem na ludzką tragedię spowodowaną pandemią, że działania na rzecz neutralności klimatycznej stały się zagrożone pominięciem. Połączenie zagrożenia klimatycznego i pandemii spowodowało pogorszenie się sytuacji osób żyjących w trwałym ubóstwie oraz przyspieszyło wzrost ich liczby o kilkaset milionów. Strategie zwalczania ubóstwa, działania w dziedzinie klimatu i starania na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19 muszą w równym stopniu objąć społeczności, które pozostają najbardziej na uboczu. Konieczne jest ich aktywne zaangażowanie w tworzenie, realizację i monitorowanie polityk, które bezpośrednio wpływają na ich życie.

Znaleźliśmy się na rozdrożu. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do zatrzymania się i zastanowienia nad obecnymi politykami gospodarczymi i społecznymi, by położyć kres ubóstwu i zbudować świat sprzyjający włączeniu społecznemu, oparty na zgodzie z naturą. Jest to wyjątkowa okazja, by zebrać odwagę do myślenia i działania w inny sposób.

Rozpoczyna się odbudowa świata po pandemii i powrót do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Coraz częściej mówi się o “lepszej odbudowie”, ale przesłanie z ogólnoświatowych konsultacji ze Stałym Forum ds. Skrajnego Ubóstwa1, pokazuje jasno, że ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie nie chcą powrotu do przeszłości i odbudowania tego, co było wcześniej. Nie chcą powrotu do strukturalnych problemów i nierówności szczególnie dotykających określonych grup społecznych. Zamiast tego proponują budowanie lepszej przyszłości. 

Budowanie przyszłości oznacza transformację naszych relacji z naturą i demontaż struktur dyskryminacji, które dotykają ludzi żyjących w ubóstwie. Wymaga oparcia się na fundamentach prawnych i moralnych praw człowieka, które stawiają ludzką godność na pierwszym miejscu. Budowanie przyszłości nie oznacza jedynie nie zostawienia nikogo na uboczu, ale również aktywne zachęcanie i wspieranie ludzi doświadczających ubóstwa do świadomego i skutecznego współudziału przy podejmowaniu decyzji bezpośrednio wpływających na ich życie… Budując przyszłość musimy pozwolić na dzielenie się bogactwem, jakim jest mądrość, energia i zaradność ludzi żyjących w ubóstwie, dzięki czemu będą mogli przyczynić się nie tylko swoim społecznościom, ale i całej Planecie. 

Budując przyszłość, pracujmy razem w solidarności z najsłabszymi i tymi, którzy zostali wykluczeni! Bądźmy zdeterminowani w realizacji naszego celu, aby położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę.

Obchodzony od 1987 roku jako Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, promuje dialog i zrozumienie między ludźmi w ubóstwie a ich lokalnymi społecznościami i ogółem społeczeństwa. „To okazja do uznania wysiłku i zmagań ludzi żyjących w ubóstwie, szansa, aby ich obawy zostały wysłuchane i moment, by zrozumieć, że biedni ludzie są na czele walki z ubóstwem”. (Narody Zjednoczone, Sprawozdanie Sekretarza Generalnego, A/61/308, ust. 58). Więcej informacji na temat inicjatyw, wydarzeń i działań z okazji 17 października na całym świecie można znaleźć stronie internetowej Departamentu ds. Ekonomicznych i Społecznych Narodów Zjednoczonych [ang. UN DESA – United Nations Department of Economic and Social Affairs] oraz na: overcomingpoverty.org.


 1 Forum ds. Skrajnego Ubóstwa [ang. Permanent Forum on Extreme Poverty] –  globalna sieć ludzi i organizacji działających na rzecz przezwyciężenia ubóstwa, prowadzona przez Międzynarodowy Komitet 17 Października [ang. the International Committee for October 17].

Możliwość komentowania została wyłączona.