Nowelizacja ustawy o pomocy o pomocy społecznej

W dniach 7-9 lipca  Sejm uchwalił nowelizację ustawę o pomocy społecznej. Poniżej przegląd ważniejszych zapisów nowelizacji.

Zapisy dotyczące placówek dla osób bezdomnych

Ta grupa zapisów była aktywnie monitorowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz bezdomności, która zorganizowała maraton pisania listów do posłów z apelem o rewizję budzących niepokój zapisów.

Jedna z kontrowersyjnych propozycji dotyczyła zrównania statusu ogrzewalni i placówek “wyższego rzędu”, typu schroniska i noclegownie, co mogło doprowadzić do tego, że osoby bezdomne kierowane byłyby do ogrzewalni zamiast do noclegowni. Z tej propozycji wnioskodawca się wycofał.

Nowelizacja ustawy wprowadza zapis, że w noclegowniach i schroniskach nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Wnioskodawcy argumentowali, że ma to poprawić bezpieczeństwo osób przebywających w placówkach, zwłaszcza matek z samotnymi dziećmi. Z tego zapisu mają być wyłączone ogrzewalnie, a senat ma określić, czy w ustawie nie znajdą się zapis przewidujący zawieszenie tego przepisu np. w sytuacjach zagrożenia życia osób bezdomnych w skrajnie zimnych warunkach.

Ostatecznie wydłużono okres przystosowania noclegowni i schronisk do standardów zapisanych w ustawie do trzech lat (pierwotnie nowelizacja zakładała 18 miesięcy, a organizacje pozarządowe alarmowały, że jest to okres niewystarczający).

Zmiany dotyczące prowadzenia wywiadu środowiskowego

Nowelizacja wprowadza możliwość wprowadzenie wywiadu środowiskowego w obecności drugiego pracownika socjalnego lub też w asyście policji. Zapisy te wychodzą na przeciw postulatom środowiska pracowników socjalnych dotyczących poprawy ich bezpieczeństwa.

Superwizja pracy socjalnej

Ustawa określa  programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia i doskonalenia zawodowego, zasady otrzymywania certyfikatów. Na wniosek środowisk pracowników socjalnych obniżono cenę szkoleń zapisy zmniejszające opłaty za szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej do wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w projekcie było to 50 proc).

Koszty pobytów rodziców pozbawionych praw w domach pomocy społecznej

W ustawie znalazł się także przepis, który ma wyeliminować możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapisy noweli mają także umożliwić gminom prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mają one uzupełniać ofertę środowiskowych domów samopomocy i stanowić rozwiązanie np. dla osób aktywnych zawodowo. Obecnie takie kluby mogą prowadzić jedynie powiaty, przez co wiele osób nie może korzystać z ich usług ze względu na odległość.

Nowelizacja ma teraz trafić do Senatu.

 

 

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *