Obchody 17 października pod hasłem “Nikogo nie zostawiajmy na uboczu myślmy, decydujmy i działajmy razem przeciw ubóstwu”

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzony jest co roku w dniu 17 października. Pierwowzorem tej inicjatywy był obchodzony w wielu krajach od roku 1987 Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, zainicjowany przez Ruch ATD Czwarty Świat. 

Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie oraz wyznaczenie walki z ubóstwem jako priorytet wszystkich działań.

affiche-theme-en450

Tematem tegorocznego 17 października – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem – jest hasło:

“Nie pozostawiać nikogo na uboczu

myślmy, decydujmy i działajmy razem przeciw ubóstwu”.

“Nikogo nie zostawiajmy”: oznacza działania na rzecz zwalczania dyskryminacji opartej na społecznych nierównościach oraz zapewnienia, że nikt nie jest pominięty w naszych wysiłkach przy budowaniu sprawiedliwszego świata.

“Myślmy, decydujmy i działajmy razem przeciw ubóstwu” : to podejmowanie decyzji, które przyczynią się do zapewnienia, że ludzie doświadczający ubóstwa stają się najważniejszymi partnerami w programach do walki z ubóstwem i promujących rozwój. Tylko działając razem, możemy zapewnić, że nikt nie zostanie pominięty.

17 października najubożsi wraz z innymi osobami, które się z nimi solidaryzują gromadzą się w jednym miejscu, aby zabrać głos, licząc, że w końcu zostaną zauważeni przez resztę społeczeństwa.

ATD Polska razem z Fundacją Korale i GPAS

zapraszają do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

17 października w godz. 15-18

przy ul. Grenadierów 34 w Warszawie.

W programie: projekcje filmów, dyskusje, wywiady, gry.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w obchodach 17 października i spędzeniu tego czasu z nami.

plakat 1710websmall

 

 

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *