Our voices o wzajemnym wpływie obywateli i polityk publicznych

 W najbliższą sobotę (20 lutego 2016) odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach projektu Our Voices, finansowanego przez Komisję Europejską. Uczestnicy będą zastanawiać się nad wzajemnym wpływem obywateli i polityk publicznych. Na dalszym etapie zostaną opracowane postulaty, których celem jest pozytywna zmiana w wybranych obszarach polityk publicznych. Projekt opiera się na dialogu pomiędzy osobami z różnych środowisk i daje przestrzeń na opracowanie wspólnego stanowiska. Dodatkowym elementem będzie możliwość zapoznania się uczestników projektu z dokumentami europejskimi, a dokładnie z Europejską Kartą Społeczną oraz Kartą Praw Podstawowych. Projekt trwa od stycznia 2016 do czerwca 2017 i jest realizowany przez: ATD Polska, ATD Irlandia, ATD Hiszpania oraz Stowarzyszenie Andecha.

our voices

Projekt finansowany przez Komisję Europejską:

kom

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *