Pierwsze spotkanie w ramach projektu Our Voices – 20 lutego 2016

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Our Voices odbyło się w sobotę 20.02.2016 w biurze ATD. W spotkaniu brały udział osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia społecznego zarówno z Kielc jak i z Warszawy. Z Kielc przyjechała delegacja złożona z czterech osób, natomiast mieszkańców Warszawy było pięcioro. Spotkanie prowadzili wolontariusze ATD.

Na początku pracowano w dwóch grupach – kieleckiej i warszawskiej, aby zastanowić się, co sprawia, że uczestnicy często czują się źle i niekomfortowo. W grupie kieleckiej uczestnicy wskazali głównie na brak podstawowych zasobów oraz problemy w kontaktowaniu się z instytucjami. Grupa warszawska wskazała na strach przed utratą stabilności i brak tolerancji.

Po pierwszym etapie pracy, grupy spotkały się, aby wybrać jeden, konkretny temat oraz zrobić syntezę tych, które były wymienione. Po kolejnej wymianie zdań oraz burzliwej dyskusji, wspólnie opracowano treść zagadnienia: „Równowaga pomiędzy instytucjami reprezentowanymi przez urzędników a obywatelami w celu zagwarantowania wszystkim podstawowych praw i życia bez lęku”. Zagadnienie to będzie dalej szczegółowo omawiane na kolejnym spotkaniu, tym razem wspólnie z osobami nie tylko doświadczającymi ubóstwa, ale także różnego rodzaju aktywistami, działaczami, przedstawicielami administracji publicznej oraz akademikami. Zostanie też sprecyzowane konkretne pytanie badawcze, które będzie podlegało dalszej analizie.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Print
Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *