Pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny ONZ, 23-24 maja 2016, Stambuł

Właśnie rozpoczyna się pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny, na którym spotkają się głowy państw i rządów oraz liderzy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, społeczności dotkniętych skutkami kryzysu, aby dyskutować o powstaniu nowych partnerstw i inicjatyw, które przyczynią się do znacznego polepszenia sytuacji milionów ludzi na świecie, wypełniając w ten sposób postanowienia Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Ze względu na rosnące zanieczyszczenie powodujące klęski żywiołowe oraz liczne konflikty zbrojne, coraz więcej ludzi musi uciekać ze swoich domów. W przeciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar kryzysu humanitarnego podwoiła się. Dzisiaj blisko 60 milionów ludzi na całym świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pomoc humanitarną powoduje niewydolność instytucji i organizacji, które nie docierają do wszystkich potrzebujących, a z drugiej strony pomoc, która nie jest dostosowana do warunków lokalnych krzywdzi ofiary katastrof podwójnie.

ATD Czwarty Świat bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu na Haiti oraz w Republice Środkowoafrykańskiej zaleca, aby członkowie wspólnot lokalnych, ale nie tylko liderzy, powinni brać udział w podejmowaniu decyzji, których skutki będą ponosić. Należy podjąć jak największe starania, aby zaangażować całe społeczności w proces konsultacji, a jeśli to jest niemożliwe starać się dotrzeć do osób, które są w bardzo trudnej sytuacji, gdyż ich głos może znacznie różnić się od głosu bardziej dynamicznych członków wspólnoty. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi pomoc humanitarna powinna być dystrybuowana w taki sposób, aby wzmacniać solidarność w społecznościach, a nie prowadzić do zwracania się przeciwko sobie.

Jednym z ważnych elementów wymiany między uczestnikami szczytu jest wiedza osób, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych. Mamy nadzieję, że również wkład osób ubogich zostanie uznany jako niezbędny element w szukania wspólnych rozwiązań, które rzeczywiście odpowiadają potrzebom milionom ofiar.

 

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *