Raport RPO na temat zagrożeń dla przestrzegania praw człowieka w Polsce

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju. Wskazał też listę spraw, w których odnotowano wyraźny postęp bądź zapowiedziano pozytywne zmiany.

Według Ireny Lipowicz największym problemem z punktu widzenia praw człowieka jest w Polsce skrajne ubóstwo, wykluczenie społeczne oraz bezdomność. Co najmniej kilka punktów, w tym pierwszy, poświęconych jest niedostatecznej opiece państwa nad osobami w trudnej sytuacji – zwraca uwagę na brak programów wychodzenia z bezdomności. Działania lokalne, które miałyby służyć najsłabszym, uznaje za „rozproszone i nieefektywne”, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, seniorów i seniorek oraz ich rodzin i opiekunów. Krytykuje obojętność państwa wobec oszustw, których banki i parabanki dopuszczają się wobec ludzi starszych i nieporadnych. W swoim raporcie Lipowicz podnosi też kwestie mieszkaniowe – jej zdaniem za mało jest w Polsce mieszkań komunalnych i socjalnych, w dodatku istnieją bariery w powstawaniu nowych. (http://strajk.eu/index.php?article=413)

Raport RPO 2014

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *