Spotkanie Międzynarodowego Komitetu 17 października 12-14 maja 2014 w Dublinie

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu 17 października 12-14 maja 2014 w Dublinie

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu ds.17 października odbędzie się po raz piąty w Dublinie w dniach 12-14 maja w celu promowania uznanego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. „Spotkanie będzie dobrą okazją do pokazania, jaki progres zrobiła Irlandia w kierunku uznania ubóstwa jako kwestii praw człowieka oraz podkreślenia wyzwań, jakie czekają nas w następnych latach” – mówi Donald Lee, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu, były Przewodniczący Departamentu ds. Polityki Społecznej i Rozwoju ONZ. „To będzie wyjątkowa okazja do potwierdzenia naszego zaangażowania oraz do dyskusji o nowych formach współpracy.”

comit2

Komitet wraz z planem działania został ustanowiony w 2008r. po raporcie ONZ na temat obchodzenia Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. W skład Międzynarodowego Komitetu wchodzą osoby doświadczające ubóstwa, a jego celem jest promowanie Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem jako narzędzia jednoczenia tych, którzy walczą wspólnie z ubóstwem. Jest to również okazja do spotkania osób z różnych środowisk i dialogu na temat skrajnego ubóstwa jako pogwałcenia praw człowieka. „Spotkanie odbędzie się w Dublinie, ponieważ Irlandia wielokrotnie pokazała silne zaangażowanie w obchodzeniu tego dnia” – mówi aktywista związany ze sprawami społecznymi w Dublinie Sean Dunne. „Na przykład, przez wiele lat Wydział ds. Ochrony Socjalnej wspierał promocję tego dnia przyznając granty organizacjom i lokalnym społecznościom i to jest coś widocznego.” Lokalne organizacje uczestniczą w spotkaniu, aby mówić o trudnościach, ale też podkreślić osiągnięcia osób, których życie naznaczone jest nędzą i wykluczeniem społecznym. Spotkanie odbędzie się w Sheriff Youth Club w Dublinie. Komitet złoży również hołd osobom zaangażowanym w organizację 17 października w Irlandii przy replice płyty Praw Praw Człowieka. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Irlandzkiego Komitetu ds. 17 października

Dokument do pobrania w wersji angielskiej

comit3

*17 października 1987 odsłonięto Płytę, poświęconą ofiarom biedy. Wyryty na niej tekst głosi; “Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.”.

*Od 1988 każdego roku 17 października jest obchodzony jako Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W coraz liczniejszych krajach świata jest okazją do zgromadzeń, do manifestowania, do wydarzeń wyrażających sprzeciw wobec biedy i wykluczenia.

*W 1992 dzień 17 października ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *