STOP detencji dzieci

Właśnie dziś, czyli 20 listopada przypada 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Sejm RP ustanowił ten dzień Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – w związku z tym chcemy zwrócić uwagę na to, że Polska łamie prawa dzieci migrantów poprzez pozbawianie ich wolności.

Co roku kilkaset cudzoziemskich dzieci jest zamykanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Mogą w nich przebywać nawet do 2 lat. Wystarczającym powodem do pozbawienia dzieci wolności jest uznanie ich rodziców za niepożądanych w Polsce migrantów lub odrzucenie ich wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

FACEBOOK_1

Konwencja o Prawach Dziecka zakazuje karania dzieci za czyny ich rodziców i nakazuje kierowanie się najlepszym interesem dziecka we wszystkich działaniach władz publicznych dotyczących małoletnich. Przebywanie w ośrodku strzeżonym wiąże się z faktycznym pozbawieniem wolności. Dzieci nie chodzą do szkoły. Ich dostęp do ochrony zdrowia jest utrudniony. Mają ograniczony kontakt z rówieśnikami i niewielkie możliwości urozmaicenia nadmiaru wolnego czasu. Wszystko to sprawia, że umieszczone tam dzieci nie mogą się rozwijać tak, jak ich rówieśnicy. Odbija się to tragicznie na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Niezależnie od warunków panujących w tych ośrodkach, sam pobyt dzieci w izolacji – jak wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka – powoduje u nich niczym nieuzasadnione cierpienie. Nawet krótkotrwałe umieszczenie dziecka w zamknięciu może doprowadzić do nieodwracalnych skutków w jego psychice i zaburzeń w rozwoju psychicznym.

Razem ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz innymi organizacjami apelujemy o wprowadzenie całkowitego zakazu pozbawiania wolności dzieci cudzoziemców.

 Zachęcamy wszystkich do składania podpisów petycję do Pani Premier Ewy Kopacz z postulatem wprowadzenia zakazu pozbawiania dzieci wolności, którą poparło już ponad 20 organizacji pozarządowych.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *