Światowy Raport ONZ o Młodych Ludziach

MŁODZI LUDZIE NA CAŁYM ŚWIECIE WYRAŻAJĄ OBAWY DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I ŻĄDAJĄ WIĘKSZYCH INWESTYCJI

Nowy Jork, 6 lutego 2012 r.

Według najnowszego Światowego Raportu o Młodych Ludziach ogłoszonego przez ONZ w dniu dzisiejszym, młode osoby na całym świecie są głęboko zaniepokojone brakiem możliwości pracy i żądają większych inwestycji w tej dziedzinie.

W 2009 roku na skutek kryzysu gospodarczego wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi wzrósł do najwyższego poziomu – odnotowano około 75,8 milionów bezrobotnych młodych osób.

“Obecnie mamy najliczniejsze pokolenie osób młodych w całej historii ludzkości” powiedział Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon. “Żądają oni swoich praw i większego głosu w życiu gospodarczym i politycznym. Jak nigdy dotąd, musimy w pełni wykorzystać cały system ONZ i poprzeć nową umowę społeczną odzwierciedlającą wzrost zatrudnienia w wyniku wzrostu gospodarczego. Zacznijmy od młodych ludzi”.

Po raz pierwszy raport powstał w oparciu o informacje pochodzące od młodych ludzi na całym świecie, które zebrano w trakcie globalnych konsultacji przeprowadzonych przy pomocy Internetu. Raport nosi tytuł: Zatrudnienie wśród młodych ludzi: perspektywy w poszukiwaniu przyzwoitej pracy w zmieniających się czasach. Raport, opublikowany przez Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UNDESA), nakreśla również sytuację młodych osób na rynku pracy oraz trendy w kwestii zatrudniania.

Młodzi ludzie oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych zostali zaproszeni do podzielenia się swoimi poglądami, doświadczeniami oraz rekomendacjami. Korzystając z platformy cyfrowej oraz mediów społecznościowych wypowiedzieli się oni na temat sposobów przygotowania się, wejścia i utrzymania aktywności na rynku pracy. W ciągu czterotygodniowych konsultacji od młodych ludzi z całego świata wpłynęło około 1100 komentarzy (jak również fotografii i filmów video).

Raport ujawnia, że młodzi ludzie martwią się jakością i adekwatnością swojego wykształcenia. Amadou, 24 latek z Senegalu, ujął to w następujący sposób: “Obecnie powinno nam być łatwiej znaleźć pracę, ponieważ nasze pokolenie jest najlepiej wykształcone, ale istnieje rozbieżność pomiędzy oferowaną edukacją a wymaganiami rynku pracy”. Inne problemy to: brak stałości zatrudnienia, migracja zarobkowa, odkładanie zawierania małżeństw, gorsze perspektywy obszarów wiejskich, jak również dyskryminacja ze względu na wiek, płeć oraz rasę.

Jednak szanse stwarzane przez zielone miejsca pracy, nowe technologie i przedsiębiorczość budzą nadzieje młodych osób, którzy również podkreślają potrzebę bycia aktywnym i zachowanie pozytywnego nastawienia, by otrzymać przyzwoitą pracę. Jak to ujął Leo, 28-letni mężczyzna z Hiszpanii: “Musimy być innowacyjni, kreatywni, podejmować ryzyko i szukać.”

Raport jest dostępny w języku angielskim na stronie www.unworldyouthreport.org. Po raz pierwszy osoby odwiedzające stronę mają możliwość interaktywnego udziału – zapraszamy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Źródło: www.unic.un.org.pl

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *