Tapori2019-praca_Nikoli

Działając na rzecz praw dziecka razem z grupą Tapori w Polsce

W 2019 roku obchodzono 30. rocznicę przyjęcia kluczowego dokumentu ONZ dotyczącego praw dziecka – Konwencji o prawach dziecka. Dokument ten, w 1989 roku, podsumował wieloletnią debatę na temat praw dziecka i stał się deklaracją większości krajów świata, aby podejmować wysiłki na rzecz przestrzegania praw wszystkich dzieci. Międzynarodowy ruch solidarności i przyjaźni dzieci Tapori, który dział ...

chopek

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem Narodów Zjednoczonych 2019 r.

  Temat - "Działając razem wesprzyjmy dzieci, ich rodziny i społeczności, aby skończyć z ubóstwem". W tym roku przypada 30. rocznica przyjęcia Konwencji Praw Dziecka (UNCRC). Ten przełomowy traktat o prawach człowieka określa prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne każdego dziecka, niezależnie od jego rasy, religii i zdolności. W szczególności Konwencja uznaje pr ...