Spotkania Dialogu i Solidarności

Spotkania Dialogu i Solidarności inspirowane są ideą Uniwersytetu Obywatelskiego Czwarty Świat (inaczej: Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat) powstałą w 1972 we Francji jako forma uczestnictwa osób ubogich i wykluczonych w życiu społecznym.

Spotkania odbywające się regularnie min. raz w miesiącu są przestrzenią do wymiany między osobami żyjącymi w trudnych warunkach (m.in. bezdomni, rodziny żyjące na skraju ubóstwa) a osobami, które chcą być z nimi solidarnymi i wspólnie walczyć o lepsze warunki życia. Na tych spotkaniach osoby wykluczone, żyjące w ubóstwie, odnajdują godność i szacunek. Kontaktujemy osoby dotknięte ubóstwem z ekspertami zajmującymi się nim zawodowo i naukowo. Ułatwiamy wymianę wiedzy, własnych doświadczeń oraz pomysłów na walkę z nędzą.

W ramach Spotkań Dialogu i Solidarności:

  • budujemy sieć wzajemnego wsparcia pomiędzy osobami żyjącymi w trudnych warunkach;
  • zwiększamy świadomości innych mieszkańców dotyczącej realiów życia w ubóstwie;
  • wspieramy osób żyjących w trudnych warunkach w zabieraniu głosu w sprawach dotyczących polityki socjalnej I pomocy społecznej;
  • wypracowujemy wspólne rozwiązania wychodzenia z ubóstwa;
  • zdobywamy wiedz na temat ubóstwa z zupełnie nowego dla wielu badaczy źródła, tj. od samych biednych;
  • budujemy zaangażowanie uczestników spotkań, którzy są ich współtwórcami, zachęcanie do podejmowania inicjatywy.

W latach 2016-2017, w ramach Spotkań Dialogu i Solidarności, prowadzony był projekt „Nasze Głosy” /Our Voices/, współfinansowany przez Komisję Europejską. Uczestnicy projektu zastanawiali się nad wpływem obywateli na polityki publiczne i na odwrót. Wybranym przez uczestników tematem były relacje przedstawicieli instytucji i obywateli, głównie między pracownikami społecznymi a klientami korzystającymi z pomocy społecznej.

Uczestnicy opracowali założenia, które mają doprowadzić do zmiany na lepsze w tej dziedzinie. W ramach projektu możliwy był dialog pomiędzy osobami z różnych środowisk, jak również przestrzeń na opracowanie wspólnego stanowiska tych osób. Dodatkowym elementem była możliwość zapoznania się uczestników projektu z dokumentami europejskimi, a dokładnie z Europejską Kartą Społeczną oraz Kartą Praw Podstawowych. Projekt był realizowany przez: ATD Polska, ATD Irlandia, ATD Hiszpania oraz Stowarzyszenie Andecha.

Uniwersytet Obywatelski Czwarty Świat to nie jest miejsce, w którym opracowuje się rozwiązania polityczne; jest to miejsce, w którym zdobywa się wiedzę do opracowywania rozwiązań politycznych”

Józef Wrzesiński, 1978

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *