DSCN5331cs

Seminarium w Wijhe 27-30 października 2015

W dniach 27-30 października w Wijhe, w Holandii odbyło się spotkanie na temat „ Reaching to those whose contribution is missing” - „Dotarcie do tych, których uczestnictwa brakuje”. Nasza delegacja - Krystyna i Magda razem z wolontariuszami z Holandii, Belgii, Anglii, Irlandii i Niemiec dyskutowały na temat tego, co pomaga w tworzeniu relacji, dzieleniu się wiedzą i budowaniu wsparcia. Wszyscy ucze ...

Raport z III części cyklu Spotkań Dialogu i Solidarności wokół tematu pracy

Na trzecim spotkaniu Dialogu i Solidarności dyskutowaliśmy o pracy społecznej, nieformalnej, nieuznanej. Przyglądaliśmy się bliżej zagadnieniom pracy w domu (np. opieka nad dziećmi), wolontariatu formalnego (np. w stowarzyszeniach) czy zaangażowania w społecznościach lokalnych. 1. Praca w domu (np. opieka nad dziećmi) Doświadczenia uczestników: - Matka, która opiekuje się dziećmi: C ...

Raport z II części cyklu Spotkań Dialogu i Solidarności wokół tematu pracy

Na drugim spotkaniu Dialogu i Solidarności wokół tematu pracy dyskutowaliśmy o znaczeniu godnej pracy w kontekście sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz umów cywilno-prawnych. Opiekunowie osób niepełnosprawnych: Doświadczenia uczestników: - Sytuacja rodziny wielodzietnej, w której dwoje dzieci jest niepełnosprawnych, a matka rodziny nie może pracować, bo straciłaby część fin ...

Raport z I części cyklu Spotkań Dialogu i Solidarności wokół tematu pracy

Praca zarobkowa, ubezpieczenie i poczucie bezpieczeństwa Środki na utrzymanie siebie i bliskich Dochód z legalnej pracy często nie jest wystarczający, aby pokryć bieżące wydatki (czynsz, prąd, gaz, jedzenie, ubranie, higiena...). Powody takiej sytuacji: - Sytuacja osobista i rodzinna nie pozwala na podjęcie stałego etatu; - Brak miejsc pracy w niektórych branżach; - Większe możliwo ...

DSCF6061 (copy)

Rozpoczynamy nowy cykl Spotkań Dialogu i Solidarności wokół tematu pracy

17 lutego odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Spotkań Dialogu i Solidarności wokół tematu pracy. Uczestnicy wspólnie zdecydowali, że do 17 października 2015 będą pogłębiać temat związany z pracą w nieco zmienionej formule, która ma ułatwić partycypację osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie zawsze mogą uczestniczyć w spotkaniach. Postanowiono, że spotkania w dalszym ciągu będą od ...

up1

Wspólnie myślimy i budujemy Europę bez ubóstwa i wykluczenia – rekomendacje dla UE

Co stwierdzają osoby żyjące w najtrudniejszej sytuacji, w przededniu nowej, pięcioletniej kadencji Komisji i Parlamentu Europejskiego? «Kraje europejskie odniosły porażkę, jeśli chodzi o najuboższe rodziny.» Potwierdza to wiele osób, między innymi Clara z Hiszpanii, której dom został zburzony w zeszłym roku, a obecnie mieszka z rodziną w ciężarówce. Delegaci ATD z kilku państw w Europie, zdecyd ...

-

5 zaleceń odnośnie globalnego programu rozwoju

Wyłaniająca się z obecnego dyskursu odnośnie zrównoważonego rozwoju, do tej pory zdominowanego przez gros opinii różnego rodzaju "ekspertów", "osobistości" czy profesjonalistów, wiedza ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, oparta na doświadczeniu, ma kluczowe znaczenie w debacie. Międzynarodowy Ruch ATD zorganizował dwudniowe seminarium (26 i 27 czerwca 2013), z uczestnikami, którzy na co dzień doś ...

Spotkania Dialogu i Solidarności

Spotkania Dialogu i Solidarności inspirowane są ideą Uniwersytetu Obywatelskiego Czwarty Świat (inaczej: Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat) powstałą w 1972 we Francji jako forma uczestnictwa osób ubogich i wykluczonych w życiu społecznym. Spotkania odbywające się regularnie min. raz w miesiącu są przestrzenią do wymiany między osobami żyjącymi w trudnych warunkach (m.in. bezdomni, rodziny żyjąc ...