„Z tej iskierki zapala się ogień”: spotkanie Projektu “Nasze Głosy” 14-15 stycznia

W weekend 14-15 stycznia, uczestnicy projektu “Nasze Głosy” spotkali się ponownie, żeby szukać sposobów poprawy relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji a ich klientami.W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Metodą pracy była ponownie metoda krzyżowania wiedzy, z podziałem na trzy grupy wiedzy: wiedza płynąca z doświadczenia ubóstwa (grupa „obywateli”), wiedza praktyków, którzy udzielają pomocy oraz wiedza akademicka.

Animatorzy pogrupowali rozwiązania wypracowane podczas  poprzedniego, listopadowego spotkania  w trzy duże bloki tematyczne: potrzebne zmiany w prawie, potrzebne zmiany w praktykach udzielania pomocy oraz sposoby  na poprawę przekazywania informacji. Na tym spotkaniu styczniowym skupiono się przede wszystkim na tym ostatnim aspekcie – jak informować klienta o przysługujących mu prawach, o możliwościach wsparcia obywatelskiego, o tym, z kim i na jaki temat się o nim rozmawia oraz o roli pracownika socjalnego wobec klienta.

OV

Dyskusja była niezwykle owocna i stanowiła zwieńczenie wcześniejszych debat i wniosków. Po dwóch dniach debat pełnych emocji, ale podczas których padły  również i konkretne propozycje, grupa wypracowała listę kilkudziesięciu propozycji polepszenia komunikacji z klientem: m.in. zebranie wszystkich przepisów w jednym akcie prawnym czy pomysł powołania Rzecznika Praw Klienta.  Była to też okazja do poznania perspektywy drugiej strony, pracownicy socjalni  mogli „wejść w buty” klientów i na odwrót.  Chyba dla każdego ważne były słowa wypowiedziane przez Krysię z grupy „obywateli”: „Jeśli płynie się statkiem i się wylatuje, człowiek nie wie co się dzieje. Pracownik socjalny jest jak koło ratunkowe”.

Spotkanie to było ostatnim spotkaniem II etapu, czyli opracowania propozycji pozytywnych zmian. W oparciu o to, co zostało powiedziane na spotkaniu, animatorzy opracowani rekomendacje dla poprawy sytuacji w relacjach pomiędzy odbiorcą pomocą społeczną a pracownikami socjalnymi. Rekomendacje można przeczytać pod tym linkiem:

Rekomendacje Nasze Głosy

Kolejnym etapem projektu jest spotkanie delegacji krajowych w Mery pod Paryżem na początku marca. Polskę będzie reprezentować grupa 12 osób, w której znajdą się reprezentanci z wszystkich trzech grupy wiedzy. Na spotkaniu w Mery będą omawiane rezultaty, do jakich doszli uczestnicy w poszczególnych krajach, jak również wrażenia z procesu partycypacji.

 

OV2

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Print
Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *