XI Spotkanie Osób Doświadczających Ubóstwa, 10-11 maja 2012, Bruksela

W dniach 10-11 maja 2012 w Brukseli odbędzie się 11-ste Spotkanie Osób Doświadczających Ubóstwa tym razem organizowane pod auspicjami duńskiej prezydencji w UE. Tematem tegorocznego spotkania będzie “Bezdomność i prawo do mieszkalnictwa w kontekście kryzysu”.

Na spotkaniu obecnych będzie ponad 150 delegatów (osób doświadczających ubóstwa i/lub bezdomności) z 30 krajów.

Polskę reprezentować będzie 6-osobowa delegacja przygotowana w ramach cyklu spotkań w lokalu stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w Warszawie.

Raport po spotkaniu w języku polskim

Komunikat w języku angielskim

Raport Eurostat o ubóstwie i wykluczeniu społecznym

115 milionów osób w UE, czyli 23,4 % ludności, było zagrożonych w 2010 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – podało 8 lutego 2012 unijne biuro statystyczne Eurostat. W Polsce jeszcze więcej: 27,8 %, czyli ponad 10 mln.

Proporcjonalnie najwięcej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest w Bułgarii (42 proc.), Rumunii (41 proc.), na Łotwie (38 proc.), na Litwie (33 proc.) i na Węgrzech (30 proc.), a najmniej w Czechach (14 proc.), Szwecji i Holandii (po 15 proc.), Austrii, Finlandii i Luksemburgu (po 17 proc.).

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniają przynajmniej jeden z trzech warunków: żyją na granicy ubóstwa (już po uwzględnieniu finansowego wsparcia socjalnego), mają ciężką sytuację materialną (nie mogą np. opłacić rachunków lub ogrzać mieszkania) albo żyją w gospodarstwach domowych o tzw. bardzo niskiej intensywności pracy.

Co 10. mieszkaniec Unii Europejskiej w wieku poniżej 59 lat życia mieszka w rodzinie, w której dorośli pracowali mniej niż 20 proc. ich potencjału pracy w ciągu minionego roku. W Wielkiej Brytanii i Belgii jest najwyższy odsetek takich osób (po 13 proc.), a w Luksemburgu, Szwecji i Czechach najniższy (po 6 proc.)

W 2010 roku 27 proc. osób w UE w wieku do 18 lat zostało dotkniętych przez co najmniej jedną z trzech form ubóstwa i wykluczenia społecznego, w porównaniu z 23 proc. ludności w wieku 18-64 lata i 20 proc. osób w wieku od 65 lat.

Jedynie w czterech krajach UE (Bułgarii, Słowenii, Finlandii i Szwecji) to najstarsi obywatele w wieku powyżej 65 lat są najbardziej dotknięci ryzykiem ubóstwa.

W Polsce, według Eurostatu, 30,8 proc. dzieci jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 27,6 proc. dorosłych w wieku 18-64 lata i 24,4 proc. osób w wieku od 65 lat.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *