Innowacje 2010 – przykład dobrej praktyki programu Grundtvig

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Grundtvig i Leonardo da Vinci mają zaszczyt zaprosić Projekt Innowacje 2010 do wzięcia udziału w seminarium tematycznym pt. „Edukacja jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, które odbędzie się 22 listopada 2010 roku (poniedziałek), w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28. Spotkanie rozpocznie się rejestracją uczestników o godz. 10.00. Zakończenie planowane jest na godz. 16.00

Seminarium poświęcone jest omówieniu wpływu współpracy europejskiej w ramach programów Grundtvig i Leonardo da Vinci na rzecz edukacji mającej na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane projekty realizowane w obu programach oraz ich efekty, które podejmują tematykę walki z wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *