Drugie spotkanie europejskie – Innowacje 2010 we Francji

Drugie spotkanie europejskie

27.03.2010 – 02.04.2010, Nanterre, Paryż, Mery sur Oise

Europejski projekt Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Niemczech, Belgii, Francji i Polsce: beneficjenci, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań na drodze dialogu

Plakat_innov2010_ParyzWeb

Z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Eurocef (Francja), Haus Neudorf (Niemcy), Ruch ATD Czwarty Świat Polska, i Globul’In AMO (Belgia) organizują drugie europejskie spotkanie pracowników socjalnych, beneficjentów pomocy społecznej, studentów i wolontariuszy. To spotkanie, podobnie jak poprzednie, które odbyło się w Warszawie w listopadzie 2009 r., będzie poświęcone poszukiwaniu innowacyjnych praktyk mających na celu walkę z wykluczeniem społecznym. Po seminarium otwarcia, które odbędzie się 29 marca na Uniwersytecie Paris Ouest Nanterre la Défense, nastąpi seria wizyt w instytucjach oraz spotkań przybliżających projekty socjalne realizowane na terenie Ile-de-France.

Spotkanie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, premiera Brandenburgii oraz przy wsparciu Komisji Europejskiej¹, Biura Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (OFAJ) oraz Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

- Eurocef (European committee for home-based priority action for the child and the family) to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca specjalistów działających na rzecz dziecka i rodziny.
- Haus Neudorf eV. to polsko-francusko-niemiecka organizacja prowadząca działania na rzecz obywatelstwa europejskiego, a w szczególności walkę z wykluczeniem społecznym. Siedziba organizacji znajduje się pod Berlinem.
- Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat zrzesza w Polsce osoby dotknięte ubóstwem i wykluczeniem oraz osoby o innego rodzaju doświadczeniach. I jedni, i drudzy wspólnie działają na rzecz poszanowania godności człowieka i zabezpieczenia podstawowych praw wszystkich obywateli.
- Globul’In AMO: biuro zajmujące się pomocą młodym ludziom przebywającym poza placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Działa przy Wspólnocie francuskiej Belgii.

Adres kontaktowy spotkania: eurocef@hotmail.com

Anna RURKA:, anrurka@u-paris10.fr +33 681403359

Floriane CARAVATTA (po francusku): institut@atd-quartmonde.org

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *