Europejski Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat

Europejski Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat

„Wszyscy obywatele za Europą aktywnie działającą przeciw ubóstwu”

 

Zorganizowany przez Ruch ATD Czwarty Świat i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Poniedziałek, 5 marca 2012, w godzinach od 9.30 do 17.00 w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Presse-papiers-2-3

 

Europejski Uniwersytet Obywatelski Czwarty Świat jest czasem dialogu i wspólnej refleksji z udziałem osób żyjących w sytuacji ubóstwa, czasem koniecznym, by na podstawie wiedzy, jaką osoby te czerpią ze swojego życia, szukać wraz z nimi dróg walki przeciw skrajnemu ubóstwu.

Zgromadzi on z jednej strony 120 delegatów pochodzących z różnych krajów Europy – osoby mające doświadczenie ubóstwa, ale również obywateli solidaryzujących się w sprzeciwie wobec ubóstwu – oraz, z drugiej strony, członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który gości to spotkanie, osoby odpowiedzialne politycznie, europejskich funkcjonariuszy, a także innych aktorów walki przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Rano, w warsztatach, uczestnicy zapoznają się na podstawie konkretnych przykładów z różnymi tematami związanymi z obywatelskością i ubóstwem w Europie.

Po południu debata plenarna da możliwość wymiany refleksji i pytań oraz sformułowania rekomendacji w celu promowania obywatelskości dla wszystkich.

Pragniemy, by z tego dialogu wyprowadzone zostały nowe propozycje dla najwyższych urzędników Unii Europejskiej. W swoich projektach Komisja przewiduje ogłoszenie roku 2013 „Europejskim Rokiem Obywatelskości”, którego celem miałoby być spowodowanie, by w pracach nad europejskimi rozwiązaniami politycznymi udział obywateli był szerszy.

Program spotkania

Tematy dot. spotkania

Słowa piosenki ATD Belgia

Komunikat ATD

Raport

Raport streszczenie

Projekt dofinansowany w ramach programu EUROPA DLA OBYWATELI 2007-2013 – Akcja 1 punkt 2.1

Presse-papiers-1-19

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *